xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คลัง เห็นชอบลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หวังดึงผู้บริหารเข้าทำงานใน EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.คลัง เห็นชอบลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หวังดึงผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานใน EEC ลดภาษีเหลือร้อยละ 17

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานทั่วไปที่มีเงินเดือนสูงเข้ามาทำงานในบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กระทรวงการคลังเห็นชอบให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 จากเดิมเพดานภาษีของบุคคลธรรมดาสูงสุดสร้อยละ 35 หากลดหย่อนภาษีในด้านต่างๆ ยอดภาษีเหลือประมาณร้อยละ 28 เนื่องจากเห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีเงินเดือนนับล้านบาท หากเข้ามาทำงานอยู่ในเขต EEC จะได้รับสิทธิทันที เพื่อไม่ต้องแบ่งรับเงินเดือนในต่างประเทศ และบางส่วนรับเงินในประเทศ

ดังนั้น จึงให้เลือกแนวทางภาษีดังกล่าวเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หากเลือกเสียภาษีสิทธิร้อยละ 17 จะไม่ให้หักลดหย่อนมาตรการต่างๆ หรือจะเลือกโดยใช้ฐานภาษีร้อยละ 35 เพื่อรับสิทธิลดหย่อนต่างเหมือนเดิมได้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากผู้บริหารจำนวนมากเข้ามาอยู่ใน EEC ขณะนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสิงคโปร์ ร้อยละ 20 ฮ่องกง สูงสุดร้อยละ 17 แต่เป็นอัตราก้าว หน้า เตรียมเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า และแนวทางปรับลดหย่อนภาษี พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยได้ยกเว้นภาษีให้กับกลุ่มดังกล่าวไปแล้ว

สำหรับผู้ได้รับการลดหย่อนภาษีเข้ามาทำงานเขตดังกล่าว และตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ และอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กำลังโหลดความคิดเห็น...