xs
sm
md
lg

“เมกาเคม” ขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น ลงกระดานเทรด mai

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“เมกาเคม (ประเทศไทย)” เตรียมความพร้อมเต็มร้อย หลังยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อนำเสนอขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น ลงกระดานเทรดเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายสาขานครพนม หาดใหญ่ พร้อมรุก AEC บุกเมียนมา และกัมพูชา

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ของ “เมกาเคม (ประเทศไทย)” ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีแผนที่จะระดมทุนขยายสาขาในจังหวัดนครพนม และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงรุกตลาดในประเทศเมียนมา และกัมพูชา

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ในปี 2556 มีรายได้รวม 722.86 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 88.94 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้รวม 615.54 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.67 ล้านบาท ปี 2558 มีรายได้รวม 536.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 44.75 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม 291.23 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 18.16 ล้านบาท

“หลังจากการยื่นไฟลิ่งให้กับ เมกาเคม (ประเทศไทย) เป็นที่เรียบร้อย เราได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ ในทุกด้าน ซึ่งในปัจจุบันถือว่า MGT มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นอย่างมาก โดยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่า MGT จะได้รับการตอบรับที่ดีในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากโอกาสในการเติบโตในอนาคตหลังจากการระดมทุนเพื่อขยายสาขาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ” นายนิมิต กล่าว

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT กล่าวว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนเติม (Additive) ในส่วนประกอบหลักเพื่อทำปฏิกิริยาเคมีให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่า 1,000 ชนิด จากผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 400 ราย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพอลีเมอร์ (ซึ่งใช้เคมีภัณฑ์ของบริษัทในกระบวนการสร้างพอลีเมอร์ หรือพอลีเมอไรเซชั่น (Polymerization) สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พลาสติก เรซิ่น กาว หรือเส้นใยสังเคราะห์เป็นต้น) อุตสาหกรรมสี หรืออุตสาหกรรมน้ำยาเคลือบผิวโลหะ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงการให้บริการด้านเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา มีการให้บริการของบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70.12 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายหมอน และที่นอนยางพารา โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของเมกาเคม (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

“เรามีความพร้อมอย่างมากในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยในระหว่างการพิจารณาจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เราได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่า ด้วยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต รวมถึงการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามที่ได้วางไว้ ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ แต่ยังเป็นการยกระดับ และมาตรฐานของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรอีกด้วย” ดร.วิทยา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...