xs
xsm
sm
md
lg

ฝรั่งเล่นด้วย

เผยแพร่:

ฝรั่งเล่นด้วย
บรรยากาศการซื้อขายหุ้นวันนี้ซบเซาลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย เพราะไม่มีข่าวดีขี้นำ และนักลงทุนอาชีพก็เตรียมตัวมานาน เมื่อห้นย่อตค จนอายุใกบ้70 ปีพล่าดตกเว็ปนักบวทุตต่างชาติเข้าไปตลบหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น...