xs
sm
md
lg

“กลุ่มสุรพงษ์” เทนเดอร์ฯ NIPPON

เผยแพร่:

กลุ่ม “สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย” เตรียมยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ “นิปปอนแพ็คฯ” ที่เหลือ 5,919,480 หุ้น หรือ 48.52% คาดเสนอซื้อที่หุ้นละ 28 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 165,745,440 บาท เพื่อครอบงำกิจการ คาดเสร็จภายในเมษายนนี้

นางศรีพร สุทธิพันธุ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เตรียมคำเสนอซื้อ แจ้งว่า นายสุรพงศ์ เตรียมชาญชัย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NIPPON และได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในหุ้นสามัญของ NIPPON จำนวน 5,919,480 หุ้น หรือ 48.52% คาดว่าราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 28 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 165,745,440 บาท

โดยกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ NIPPON และเดิมถือหุ้นอยู่ก่อนแล้วประกอบด้วยนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 1,730,229 หุ้นหรือ 14.18% นายปฎิญญา เทวอักษร 900,000 หุ้นหรือ 7.38% นางสาวยุวดี วชิรปภา 900,000 หุ้นหรือ 7.38% บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF 800,000 หุ้นหรือ 6.56% นางนันทวัน มัสยวานิช 570,000 หุ้นหรือ 4.67% นายอรัญ อภิจารี 570,000 หุ้นหรือ 4.67% นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 564,748 หุ้นหรือ 4.63% และนายนัฐเชษฐ คุณากร 245,543 หุ้นหรือ 2.01% ส่งผลให้กลุ่มนายสุรพงษ์ ถือหุ้น NIPPON อยู่ทั้งสิ้น 6,280,520 หุ้น หรือ 51.48%

จากเหตุดังกล่าว ทำให้เมื่้อ 9 มีนาคม 55 นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ได้ทำสัญญาตกลงทำความเข้าใจระหว่างกันกับนายวิชัย ชัยสถาพร โดยเงื่อนไขการเจรจาระบุว่าผู้ขายตกลงที่จะโอนหุ้นที่ซื้อขายให้ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคาซื้อขายให้แก่ผู้ขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขข้อบังคับที่ระบุไว้เกิดขึ้นครบถ้วนในวันที่โอนหุ้น ซึ่ง ไอวี โกลบอล คาดว่าจะยื่นเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดภายใน 30 เมษายนนี้

อนึ่ง เมื่อ 18 เมษายน 55 ผู้ทำคำเสนอซื้อสามรายคือนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย นางนันทวัน มัสยวานิช และนายอรัญ อภิจารี ได้หุ้นของ NIPPON แบบบิ๊กล็อตจำนวน 777,966 หุ้น, 110,000 หุ้น และ 110,0000 หุ้น ตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...