xs
xsm
sm
md
lg

เลือกทางสว่าง 16 : เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีจิตประชาธิปไตย ฝักใฝ่ความดี และมีความรัก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ช่วงนี้ ผมขอถอดหมวกนักธุรกิจ แต่สวมหมวกฝ่ายวิชาการ ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย อดีตนักกิจกรรม นายกสโมสรนิสิต จุฬาฯ ปี 2527 ด้วยความรักและห่วงใยในบ้านเมืองจริงๆครับ

เราร้องเพลงชาติกันมาตั้งแต่เด็กๆว่า** "ไทยนี้รักสงบ" คนส่วนใหญ่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย** ผมเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่ ไม่อยากถูกแบ่งข้าง อยากรักกันเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน และอึดอัดใจกับสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง ซึ่งเป็นมาแล้วถึงกว่า 4-5 ปี การเจ็บเมื่อเลือดไหล ไม่ใช่สิ่งไม่ดี เพราะทำให้เรารู้ว่า มีแผลเลือดไหล ให้รีบรักษาการสอบตก เพราะขาดความรู้ ไม่ใช่เรื่องไม่ดี เพราะทำให้เราเร่งเรียนรู้มากขึ้นการที่สังคมมีความวุ่นวาย ก็เพราะเรามีปัญหา ซึ่งไม่อยากโทษ "คนนั้น" โทษ "คนนี้" แต่อยากโทษว่า เราขาดอะไร ? และเราต้องการอะไร ? จะได้แก้ไขปัญหาไปได้ และนำ "วิกฤต" ความขัดแย้งของประเทศ มาเป็นการ "เรียนรู้" และ "จรรโลง" สิ่งดีงามที่ขาดหายไป

1.เราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง : เสรีภาพของมนุษย์คือพระพรยิ่งใหญ่ มาตั้งแต่แรกพระเจ้าสร้างมนุษย์ คือ อาดัมกับอีฟตามพระฉายของพระองค์ มนุษย์จึงมีเสรีภาพ และมีคุณค่าแตกต่างกันไปเฉพาะตัว ในสังคมใหญ่ ความแตกต่างอย่างเสรี จึงเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อกัน ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นคำตอบ ในความแตกต่าง ผู้นำมาจากเสียงส่วนใหญ่จากการเลือกตั้ง** แต่ไม่ใช่ชวนให้ทุกคนเชื่อว่า "ต้องเป็นพวกฉันเท่านั้น ต้องยอมรับฉันเท่านั้น ฉันจึงจะยอมรับเธอ" ผู้นำประชาธิปไตย จะต้องให้โอกาสผู้เห็นต่าง แสดงความเห็นอย่างโปร่งใส ไม่ปกปิด ไม่บิดเบือน ไม่ใส่ร้าย** ไม่ควรที่ใครจะทำตัวดังที่มารซาตานยั่วยุว่า "อย่าเชื่อถือพระเจ้าเลย กินผลไม้นั่นสิ แล้วเจ้าจะเป็นดั่งพระเจ้า รู้สึกสำนึกผิดดีชั่วด้วยตัวเจ้าเอง" มนุษย์ที่มองตัวว่าเป็นพระเจ้า น่ากลัวที่สุด เพราะอาจไม่มีเมตตาต่อผู้ที่เห็นต่าง ใช้คุณธรรมของตัวเป็นมาตรฐานซึ่งอาจจะสูงไม่พอ

ในยุคประธานาธิบดีบุช เราจึงเห็นผู้ที่เห็นต่างอย่างปลัดโอบาม่า หรือ นางฮิลารี คลินตัน ได้แสดงความเห็นต่างอย่างโปร่งใส ไม่กดดันไม่บิดเบือนกรณีประธานาธิบดีบิล คลินตันกับลูวินสกี้ ก็มีการเปิดให้ตรวจสอบกัน จนคลินตันต้องขอโทษประชาชนว่าไม่ใช่ส่วนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องขอโทษภรรยาและครอบครัว ซึ่งก็ได้รับการให้อภัย มีการสื่อสารครบด้าน ไม่ทำให้เกิดความอึดอัดกับประชาชนผู้รักความถูกต้องชอบธรรม

กรณีการดูแลเชลยศึกทหารอิรักอย่างไม่เหมาะสมก็ถูกตรวจสอบอย่างโปร่งใส ไม่กล้าปกปิดเช่นเดียวกัน

การสื่อสารให้ครบด้านอย่างเป็นกลาง เป็นหัวใจสำคัญ ของประชาธิปไตยที่ให้เกียรติความเห็นต่างอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้ผู้นำที่ชอบธรรม และใช้อำนาจอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนส่วนรวม มิใช่เพื่อกอบโกยประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง และป้องกันการใช้อำนาจยิ่งใหญ่ไปในทางชั่วร้าย

ความมุ่งมั่นรักษาอำนาจของผู้นำเขมรในอดีต ทำให้คนตายไปกี่ล้านคน เผด็จการฮิตเลอร์ ทำให้ชาวโลกตายไปกี่ล้านคน และ**ท้ายที่สุดก็ทำให้ชาวเยอรมันต้องตายไปเท่าไร กว่าจะถึงจุดนั้น มีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเพื่อปกปิดความชั่วร้ายเพียงใด ผมเคยเข้าใจแต่เด็กว่า เผด็จการฮิตเลอร์เป็นทหาร แต่เพิ่งได้เรียนรู้ว่า ฮิตเลอร์เป็นนักการเมืองนักเลือกตั้ง พูดจาหว่านล้อมคนเก่ง แต่จิตใจเป็นเผด็จการ** จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของโลกจริงๆ หากเรายังอ้างประชาธิปไตย แต่หัวใจเป็นเผด็จการ อาจจะนำไปสู่ปัญหามากขึ้นได้อีกเท่าใด เราอาจถูกทำให้เชื่อก็ได้ว่า 6 ตุลาคม 19 มีคนตายเพียงคนเดียว ???

2. เราต้องการการฝักใฝ่ความดี : การที่คนมากมายจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบ และผาสุก ทุกคนพึงตั้งอยู่ในความดี คือการประพฤติดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เอาประโยชน์ของประเทศชาติ หรือประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัว พึงเห็นคุณค่ากัน สร้างคุณค่าต่อกัน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน **หากรัฐบาลมีความจริงใจต่อความถูกต้องชอบธรรม ก็ไม่ควรเร่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เพียงเพื่อต้องการให้คดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเอสซีฯ และจะนำไปสู่การปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นชินฯ**ต้องสะดุดชะงักไป หากให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เมื่อกรรมการบริหารพรรคทำผิด ทุจริตถึงขั้นถูกใบแดง หากเห็นว่าไม่ได้ทำผิดจริง ก็ควรเสนอข้อมูลหลักฐานโต้แย้ง ไม่ใช่เตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญจะอ้างว่า ก็บอกว่า "ไม่แก้แล้ว" ยังจะอะไรอีก ก็น่าจะทบทวนว่า คำพูดนั้น ที่ผ่านมาเชื่อถือได้หรือไม่ ตั้งแต่ยุคที่แล้ว บอกว่า การซ่อนหุ้นในชื่อคนรถ คนใช้ เป็นความบกพร่องอย่างสุจริต แต่โอนหุ้นให้ลูก 700 ล้านบาทแล้ว ทำไมลูกต้องทำหนังสือแจ้งหนี้อีก 4,500 ล้านบาทโดยชี้แจงไม่ได้ และเป็นทางให้ลูกจ่ายปันผลทั้งหมดคืนแม่ ทำไมยังมีการซ่อนสมบัติในต่างประเทศผ่านแอมเพิลริช วินมาร์ค และมีเงินซื้อสโมสรฟุตบอลจากไหน ? เงินค่าขายสโมสรฟุตบอลจ่ายใคร ? ผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ? เพราะไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินไว้ ปปง.ทำไมไม่ตรวจ ?

**นายกฯปัจจุบันก็มีการสั่งซื้อรถดับเพลิงแบบจีทูจีจากต่างประเทศ แต่ผลิตในประเทศไทย ? ผ่านเหตการณ์ตุลาเลือดปี 19 มากับมือ แต่บอกว่าเห็นคนตายคนเดียว แล้วจะทำให้ประชาชนวางใจอย่างไรว่า ที่บอกว่า "ไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้ว" จะเป็นจริง ?**

3.เราต้องการ "ความรัก": คุณธรรมขั้นสูงคือ "ความรัก" ความรักคือการให้ ความรักคือความเข้าใจ มองเห็นส่วนดีของกันและกัน ประชาธิปไตยแท้ ที่เห็นคุณค่าของความเห็นต่าง จึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่น่ายกย่อง เมื่อเห็นผู้รักชาติ เสียสละออกมาตากแดด ตากฝน ไม่ได้ถูกจ้างหรือจัดตั้งมา (มาร่วมบริจาคด้วย) หลายเดือน เพราะเหตุผลเดียวครับ คือ รักชาติ และรักความถูกต้อง ทำให้เขาพร้อมเสียสละขนาดนั้น ควรหรือ ที่ผู้นำ จะบิดเบือนให้คนอื่นๆ มองว่าเป็นกลุ่มที่นอกกติกา เขาอดทนมาหลายเดือน แต่ถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมโดยสื่อของรัฐ บางครั้ง เราจึงเห็นน้ำตาแห่งความบริสุทธิ์ที่ถูกกดดันว่า "เรามาเพราะเรารักชาติ รักในหลวง แต่ทำไมรัฐบาลจึงกดดันรังแกเราเช่นนี้"

โดยเฉพาะผู้นำไม่ควรให้ประชาชนและสื่อมวลชนต้องเลือกข้าง ทำให้คนไทยกลุ่มนี้เกลียดตนมากขึ้นก็ไม่ดี ทำให้คนอื่นเกลียดพี่น้องคนไทยกลุ่มนี้ก็ไม่ดี ผู้นำควรส่งเสริมความรักและความเข้าใจระหว่างพี่น้องคนไทยดีกว่า สิ่งใดที่เห็นต่าง เอาหลักฐานและความคิดมาต่อสู้กัน จึงเป็นการยกมาตรฐานคุณธรรมไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศ**บ้านเมืองเรามีความจริงใจต่อประชาธิปไตยหรือไม่ ? อยู่ที่ผู้นำมีจิตใจอย่างไร ? ดังคำสอนที่ว่า "Any country got their Prime Minister - as they deserved." **

"สิ่งที่พูด ก็ออกมาจากคลังในจิตใจ" พูดดีก็มาจากจิตใจที่งดงาม ประเทศไทยเผชิญปัญหาในลักษณะนี้ เราต้องการ "นายกรัฐมนตรีที่มีจิตประชาธิปไตย ฝักใฝ่ความดี และมีความรัก" จะได้เป็นศักด์ศรีของคนไทยทุกคนครับ

มนตรี ศรไพศาล
ฝ่ายวิชาการ ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย
(montree4life@yahoo.com)
กำลังโหลดความคิดเห็น...