xs
xsm
sm
md
lg

เลือกทางสว่าง 12 : ในโอกาสวันแม่แห่งแผ่นดิน นึกถึงพระคุณแผ่นดินแม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มนตรี ศรไพศาล
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์สมเด็จพระบรมราชินีนาท แม่หลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งแผ่นดิน ขอชวนท่านผู้อ่านทุกท่าน ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระพรจากเบื้องบนให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงเป็นคู่พระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ผมดีใจที่วันแม่แห่งชาติ เป็นโอกาสพิเศษที่คนไทยทั้งชาติ จะได้ถือเป็นวันพิเศษสำหรับการแสดงความรัก ความซาบซึ้งใจต่อคุณแม่ผู้พระคุณ สำหรับพระคุณแม่ที่อุ้มท้องเรามา พระคุณน้ำนมที่เลี้ยงดูเรามา ความอดทนดูแลทะนุถนอม อบรมสั่งสอนเรามาจนเติบใหญ่ มีเราในวันนี้

... ทุกครั้งที่นึกถึง ก็มีแต่ความสุขปลาบปลื้มใจ

... ทุกครั้งที่ได้แสดงออก ได้บอกว่า "รักแม่" ได้กอดแม่ หอมคุณแม่ เป็นนาทีแห่งความสุขและความปลื้มปิติ สำหรับคุณแม่สุดที่รักของเราทุกคน

... ทุกครั้งที่ได้ทดแทนพระคุณแม่ แม้แต่เพียงเล็กน้อย ก็รู้สึกถึงคุณค่าและความหมายยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำร่วมกัน

"วันแม่แห่งชาติ" จึงเป็นวันดีที่เราทุกคน จะได้ใช้โอกาส แสดงความรักต่อคุณแม่ ซึ่งก็จะเป็นเวลาแห่งความสุขสำหรับทั้งแม่และลูกจริงๆแล้วต่อไป ก็ปฏิบัติต่อคุณแม่ที่เรารัก ดังทุกวันเป็นดังวันแม่ ด้วยหลักการ "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุข" เราและแม่ก็จะมีแต่ความสุข

ในโอกาส** "วันแม่แห่งแผ่นดิน" ก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินแม่ แผ่นดินเกิดของคนไทยเราทุกคน** และผมก็ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นไปในแนวทางที่น่าชื่นใจ สะท้อน "ความรักแผ่นดินแม่" ที่คนไทยทุกคนพึงได้ทำร่วมกัน

เราได้เห็นกระบวนการยุติธรรมได้ทำงานอย่างเกิดผล ยกระดับมาตรฐานความชอบธรรม จริยธรรมในบ้านเมือง ทุกอย่างตัดสินด้วยสาระ ข้อเท็จจริงที่เป็นยุติ ไม่ได้เกิดจากการฟังความด้านเดียว เป็นความฟังความทุกฝ่ายยุติตรงกัน มีการเปิดบัญชีหุ้นอย่างไร มีการโอนเงินของเจ้าของเงินที่แท้จริงอย่างไร แม้อ้างว่าเป็นการโอนหุ้นน้องให้พี่ ในโอกาสแต่งงานมาแล้วระยะหนึ่ง หรือมีลูกแล้วระยะหนึ่ง แต่กลับทำรายการให้ดูเหมือนเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เงินที่รับค่าหุ้นของคนรับใช้ ก็กลับเข้าบัญชีเจ้าของเงินที่แท้จริง ข้อสรุปเหล่านี้ **ก็เป็นที่ยุติตรงกันทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย ไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงที่แตกต่าง

กระบวนการยุติธรรมนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ และจึงยังเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้สุจริตว่า ผู้ใดสุจริต ก็ได้รับการปกป้อง ผู้ใดทุจริต ก็พึงได้ถูกพิพากษาอย่างยุติธรรม**

นอกจากนั้นยังทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก แม้จะอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลที่มีความใกล้ชิดกับจำเลยมีเคยเรืองอำนาจ และดูยังมีอำนาจเหลือเฟือ แต่ผลคำพิพากษาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยหลักฐาน และเหตุผล แสดงความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์นานาชาติ ไม่เชื่อในหลัก "อัตตาธิปไตย" คือ ใครใหญ่ ใครอำนาจ จะทำอะไรก็ได้ มันสร้างความกดดัน และความทุกข์ให้ประชาชนอย่างกว้างขวาง หลัก "นิติธรรม"และ "ความยุติธรรม” จึงมีความสำคัญยิ่งในการปกครองบ้านเมือง ในพระคัมภีร์จึงให้ความสำคัญกับการมี "ธรรมบัญญัติ" สมัย**โมเสส หรือกษัตริย์ซาโลมอน ก็ได้รับการยกย่องเรื่องการปกครองโดยนิติธรรมเพื่อความยุติธรรมในแผ่นดิน เปาบุ้นจิ้นก็ได้รับการยกย่องเรื่องการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์**

การแบ่งแยกประชาชน โดยละทิ้งความถูกต้องชอบธรรม พยายามให้มีภาพเป็นพวก "ท" พวก "พ" (สมมุติ) พยายามบิดเบือนภาพว่า ไม่มีความยุติธรรม เป็นเพียง "พวกเขา"หรือ "พวกเรา" ทั้งๆที่สาระหลักฐานก็มีเปิดเผยออกมาแล้ว หากเห็นว่ามีหลักฐานมาโต้แย้ง ก็ควรทำ ไม่ใช่พยายามทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจว่า** "โกงกันทั้งนั้น""เขามีอำนาจเราก็ผิด" รอจนเรามีอำนาจ เราก็ไม่ผิด นั่นก็เป็นการลงทุนลดมาตรฐานความถูกต้องชอบธรรมของบ้านเมือง เพียงเพื่อจะปกป้องคนทำผิดบางคน** เช่นนั้นบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร

ขอให้คนไทยทุกคน รู้รักสามัคคี ไม่ยอมรับความแตกแยก เชื่อทางสว่าง ส่งเสริมความดี ในโอกาสวันแม่ นึกถึงพระคุณแผ่นดินแม่ ร่วมกันให้กำลังใจรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองอย่างสุจริต อยู่ในทางชอบธรรม ปกป้องความถูกต้องยุติธรรม รักษาศักดิ์ศรีแห่งหลักนิติธรรมของบ้านเมือง ให้กำลังใจอดีตผู้นำจะพูดอะไร จะทำอะไร ก็ให้นึกถึงพระคุณแผ่นดินแม่บ้าง บ้านเมืองอยู่ในความยุติธรรม ก็ควรยอมรับความยุติธรรม เว้นแต่จะนำหลักฐานมาแสดงว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อยุตินั้นๆ เมื่อบ้านเมืองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คนไทยนึกถึงพระคุณแผ่นดินแม่สม่ำเสมอโดยทั่วกันบ้านเมืองก็จะไม่เข้าสู่วิกฤต เศรษฐกิจด็จะดีต่อไปได้ในระยะยาวครับ

มนตรี ศรไพศาล
ฝ่ายวิชาการ ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย
(montree4life@yahoo.com)

กำลังโหลดความคิดเห็น...