xs
xsm
sm
md
lg

น้ำมันลงฉุดดัชนีไปได้ไม่ไกล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้จะมีทิศทางปรับตัวขึ้นได้ในช่วงภาคเช้าเปิดตลาด เนื่องจากตลาดได้รับอิทธิพลในเชิงบวกจากดาวแห่งกลุ่มก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งดาวแห่งกลุ่มสื่อสารในหุ้นบางตัวราคาจะปรับตัวขึ้นได้นอกจากนี้ดาวแห่งกลุ่มธนาคารและหลักทรัพย์จะยังให้ผลในเชิงบวกต่อตลาดด้วยเช่นกัน ทำให้ในตลาดช่วงเช้าทำนายว่าดัชนีตลาดจะปรับตัวขึ้นได้

แต่ในขณะเดียวกันดาวแห่งกลุ่มพลังงานจะให้อิทธิพลในเชิงลบต่อตลาดทำให้ราคานํ้ามันหรือหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลง ซึ่งคอยฉุดดัชนีตลาดทำให้สามารถบวกได้มากหรืออาจถึงขนาดที่ทำให้ดัชนีตลาดติดลบก็ได้ ดังนั้นถ้ากล่าวโดยรวมตลาดในวันนี้จะเป็นในลักษณะ sideway เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ 3-4 จุด โดยประมาณการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 770-780 จุด

หมายเหตุ การทำนายนี้ใช้วิชาทางด้านโหราศาสตร์ที่ผมค้นคว้าส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นหากจะนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน แนะนำว่าผู้อ่านควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ด้านอื่น หรือควรตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับจะดีที่สุด ครับ

พูดคุยหรือส่งข้อความ คำถามมาได้ที่ sasavisan@hotmail.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...