xs
sm
md
lg

วิกฤต “พยาบาล” ระเบิดเวลาที่ไม่มีใครถอดชนวนได้!?

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งหาช่องทางกู้วิกฤตพยาบาลที่พร้อมจะลาออกนับหมื่นคน หากสิ้นหวังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ เบื้องต้น สธ.แจงบรรจุได้แค่ 2,621 ตำแหน่ง ด้านเลขาธิการสภาการพยาบาลชี้ ความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งแตกต่างกัน นำไปสู่ปัญหาสมองไหลและกำลังเป็นระเบิดเวลาที่ยังไม่มีใครถอดชนวนระเบิดได้!

สร้างความวิตกให้สังคมไม่น้อยกับปรากฏการณ์ที่เจ้าหน้าที่พยาบาลขู่ลาออกยกกระทรวง ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากไม่พอใจที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติอัตราข้าราชการพยาบาลจำนวน 10,992 อัตรา ซึ่งส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพที่มีฐานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ พร้อมทั้งรณรงค์ติดแฮชแท็ก “SaveNerse บรรจุพยาบาลเพื่อบริบาลประชาชน” เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกิจการสาธารณสุขของไทย เหตุใดเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งต้องทำงานหนัก มีภาระรับผิดชอบสูง และเป็นวิชาชีพที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้จึงไม่มีอัตราข้าราชการรองรับ ไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างที่ควรจะเป็น อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
 “นพ.โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ.เตรียมเกลี่ยอัตราว่างให้พยาบาล

ในเบื้องต้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข “นพ.โสภณ เมฆธน” บอกถึงแนวทางในการคลี่คลายปัญหาว่าจะดำเนินการตรวจสอบว่าจะสามารถเกลี่ยตำแหน่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ว่างอยู่มาให้พยาบาลได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงจะชี้แจงทำความเข้าใจกับพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นต่าง ๆ ด้วย

“เนื่องจากเรามีตำแหน่งข้าราชการพยาบาลที่ว่างอยู่ 2,621 ตำแหน่ง แต่จำนวนพยาบาลที่มีความจำเป็นและต้องการได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการมีกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งใกล้เคียงกับตำแหน่งว่างของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่มีอยู่ 1 หมื่นกว่าตำแหน่ง

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาว่า 1 หมื่นกว่าตำแหน่งที่ว่างนั้นมีตำแหน่งใดบ้างที่พอจะเกลี่ยมาให้กับพยาบาลได้บ้าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และภารกิจที่ใกล้เคียงกับพยาบาล อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข แต่บางตำแหน่งซึ่งมีภารกิจเฉพาะก็ไม่สามารถนำมาเกลี่ยได้ เช่น แพทย์ เป็นต้น

ปลัดกระทรวง สธ. ย้ำว่า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไปแล้วก็นำมาจัดสรรไม่ได้ จึงต้องดูรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเพื่อให้การจัดสรรตำแหน่งเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานเพื่อบริการผู้ป่วย

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ 100,855 คน เป็นข้าราชการ 87,252 คน เป็นพนักงานราชการ 260 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6,538 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6,805 คน โดยในปี 2559 ได้มีการบรรจุพยาบาลไปแล้ว 1,700 ตำแหน่ง และในปี 2560 มีจำนวนที่คำนวณตำแหน่งว่างแล้ว 2,621 ตำแหน่ง โดยมี 1,200 ตำแหน่งจะได้บรรจุภายใน 1-2 เดือนนี้ และอีก 600 ตำแหน่งจะได้บรรจุภายในเดือนกันยายน 2560

ขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมจะมีพยาบาลเกษียณอายุราชการอีก 800 ตำแหน่ง ซึ่งก็จะว่างและสามารถบรรจุเพิ่มได้อีก

สวัสดิการต่างกันลิบลับ

อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลแท็กทีมออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนั้นแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นอย่างมาก โดยผู้ที่เป็น “ข้าราชการพยาบาล” นอกจากค่าตอบแทนที่ได้เป็นเงินเดือน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาปรับขึ้น 0-6% ปีละ 2 ครั้งแล้ว ยังได้เงิน พ.ต.ส. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข) ค่าเวร ค่าโอที สวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งของตนเอง คู่สมรส บิดา-มารดา และบุตร สวัสดิการการศึกษาของบุตร และบำเหน็จบำนาญหลังจากเกษียณอายุราชการ หากเป็นระดับขั้นราชการขึ้นไปถึงซี 7 ยังได้ค่าวิชาชีพอีกด้วย

ขณะที่พยาบาลซึ่งเป็น “พนักงานราชการ” นั้นแม้อัตราเงินเดือนแรกเข้าจะสูงกว่าข้าราชการ 20% แต่มีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 0-6% เพียงปีละครั้ง และต้องต่อสัญญาว่าจ้างทุก 4 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคง อีกทั้งยังไม่มีสวัสดิการใด ๆ นอกจากสิทธิจากประกันสังคมแบบเดียวกับพนักงานบริษัทเท่านั้น

ส่วนพยาบาลที่เป็น “พนักงานกระทรวงสาธารณสุข” จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ แต่ได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน 0-6% ปีละครั้ง แต่ในด้านสวัสดิการนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ ทั้งนี้พยาบาลที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจะได้เป็นพนักงานกระทรวงก่อน เมื่อมีตำแหน่งราชการจึงจะได้รับการบรรจุ

ด้านพยาบาลวิชาชีพที่เป็น “ลูกจ้างชั่วคราว” จะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โอที และเงิน พ.ต.ส. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้นสังกัดมีเงินบำรุงที่สามารถนำมาจ่ายได้ แต่ลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีสวัสดิการแบบข้าราชการ มีเพียงสิทธิจากประกันสังคมที่ต้องส่งเงินสมทบตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น อีกทั้งยังต้องต่อสัญญาจ้างทุกปีด้วย

‘ระเบิดลูกใหญ่’ ที่ไม่มีใครถอดชนวนได้

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และสวัสดิการของพยาบาลที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำว่า การไม่มีตำแหน่งข้าราชการในการบรรจุ ทำให้พยาบาลที่จบออกมาเสียโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีโอกาสเรียนต่อ ผู้ที่จบพยาบาลบัณฑิตในปัจจุบันจะเริ่มสตาร์ทเงินเดือนเท่ากับปริญญาตรีทั่วไป ยกเว้นที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะได้มากกว่า หรือการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งแม้ไม่ได้เป็นข้าราชการ แต่จะมีเงินรายได้สูงกว่า มีสวัสดิการดีกว่า แต่ในส่วนของพยาบาลที่เป็นลูกจ้างในกระทรวงสาธารณสุข จะค่อนข้างเสียเปรียบ ทั้งรายได้และสวัสดิการ ซึ่งความเหลื่อมล้ำดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาสมองไหลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาลรัฐในขณะนี้

ทั้งนี้ ปัญหาการไม่มีตำแหน่งว่างเพียงพอต่อการบรรจุเข้ารับราชการของพยาบาลนั้นส่งผลมาจากนโยบายควบคุมตำแหน่งข้าราชการพลเรือนของรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2543 ทำให้บุคลากรด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ ยกเว้นแพทย์และทันตแพทย์ที่ยังคงสถานะการเป็นวิชาชีพขาดแคลนยังคงได้รับการบรรจุอยู่ ซึ่งแน่นอนว่านโยบายดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่การชุมนุมเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่พยาบาลในหลายครั้งที่ผ่านมา และกำลังเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ยังไม่มีใครสามารถถอดชนวนได้

กำลังโหลดความคิดเห็น...