xs
xsm
sm
md
lg

ครบจบในที่เดียว สัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวเด่น 16 แห่ง ในงาน Krabi local festival 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระบี่ - กระบี่จัดใหญ่ เสิร์ฟครบจบในที่เดียว พบกับงาน Krabi local festival 2022 นำนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวเด่น 16 แห่ง และร้านอาหารพื้นบ้านสินค้าชุมชนเด่น ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ริมเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่ 


ที่ลานประติมากรรมไม้มะหาด ริมเขื่อนปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายอะหมาด หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Krabi local festival 2022 จัดขึ้นวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ที่ริมเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่

โดยภายในงานเป็นการนำอัตลักษณ์วิถีถิ่นของชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 8 อำเภอ 16 ชุมชนเด่นท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นำมาจัดแสดงให้ผู้ที่มาชมงานได้สัมผัสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น ชอปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชน สนุกสนานเพลิดเพลินกับคนดนตรีในสวน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักคือ ชายหาด ท้องทะเล หมู่เกาะน้อยใหญ่ ภูเขา น้ำตก ซึ่งเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ให้มีความกลมกลืนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง


นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน และโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการชุมชนที่อยู่ในชุมชมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่


เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก รวมถึงสมาคม องค์กร หรือหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาในชุมชนในการรักษาองค์ความรู้เดิมให้คงอยู่สืบต่อไปในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว

และเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่ต้นแบบมาต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์


กำลังโหลดความคิดเห็น