xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว! “งานเทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” 4-7 ส.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เริ่มแล้ว! “งานเทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 4-7 ส.ค.นี้ ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันนี้ (5 ส.ค.) ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีการจัด “งานเทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 4-7 ส.ค.2565 โดยวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในงานพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” ภายใต้กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดไม้ผลคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีพื้นที่ปลูกไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก จำนวน 128,486 ไร่ มีผลผลิต 35,347 ตัน มังคุด มีพื้นที่ปลูก จำนวน 35,213 ไร่ มีผลผลิต 1,644 ตัน เงาะ มีพื้นที่ปลูก จำนวน 17,611 ไร่ มีผลผลิต 2,605 ตัน และลองกอง มีพื้นที่ปลูก จำนวน 63,449ไร่ มีผลผลิต 159 ตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นพื้นที่ที่สำคัญในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค


การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรคุณภาพดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณ์ ส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ในงานจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เช่น ทุเรียน 2 ลุ่มน้ำ 2 เทือกเขาของ จ.ปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จ.ยะลา ทุเรียนบางนรา สายแร่ทองคำของ จ.นราธิวาส สละอินโด เงาะ ส้มโชกุน นอกจากไม้ผล ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มแปลงใหญ่

การจัดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดการศูนย์การค้าสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และสำนักงานเกษตรจังหวัดในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ด้านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีกล่าวว่า จากการรายงานของเกษตรจังหวัดปัตตานี ได้ทราบถึงความร่วมมือทั้งของเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหลากหลาย ซึ่งมีทุเรียนสุดยอดผลไม้ของชายแดนใต้ที่เลื่องลือในรสชาติ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สำหรับสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายในงานนี้ เป็นผลผลิตด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนของ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเกษตรกรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการการผลิตเชื่อมโยงการตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในการส่งเสริมการผลิต ตลอดจนการตลาดให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตได้โดยตรงสู่ผู้บริโภค

นอกจากผู้บริโภคจะได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีในราคาพิเศษแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น