xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.หารือกระทรวงแรงงาน เตรียมส่งแรงงานชายแดนใต้ทำงานที่ซาอุฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงานหารือเตรียมจัดส่งแรงงานชายแดนภาคใต้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังรัฐบาลไทยและรัฐบาลซาอุดีอาระเบียฟื้นสัมพันธไมตรีในรอบ 32 ปี

วันนี้ (8 เม.ย.) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านแรงงานไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าที่จบจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้าน ระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา และทางซาอุดีอาระเบียมีความต้องการแรงงานในภาคบริการสุขภาพ งานดูแลผู้ป่วยและงานดูแลผู้สูงอายุ ภาคอุตสาหกรรม งานช่าง วิศวกร ภาคท่องเที่ยว โรงแรม นวดสปา และเชฟแรงงานในด้านฝีมือ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ โดยจะเน้นประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากมีความคล้ายคลึงในด้านศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. จึงได้จัดการประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ในส่วนของ ศอ.บต. ได้สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มแรงงานไทยที่เคยอาศัยหรือทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศซาอุดีอาระเบียและในประเทศแถบตะวันออกกลาง กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรภาษาอาหรับ หรือหลักสูตรที่สามารถสื่อสารภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ กลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จำนวนแรงงานที่ทางประเทศซาอุดีอาระเบียต้องการมีค่อนข้างมาก ในส่วนของจำนวนตัวเลขประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่กลับจากประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงโควิดที่ผ่านมา ตัวเลขไม่น้อยกว่า 4,000 คน รวมทั้งศิษย์เก่าที่จบจากต่างประเทศ น้องๆ ที่จบภาษาอาหรับและอีกหลายกลุ่ม จำนวนตัวเลขต่างๆ ขณะนี้กำลังเร่งทำรายละเอียดเพื่อให้ได้จำนวนที่แน่นอน หลังจากนี้ไปอีก 1 สัปดาห์จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน โดยจะมีความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการแรงงาน ประเภท ระดับ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีงานทำ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ต้องการจะส่งเสริมให้คนไทยได้มีงานที่ใช้ทักษะและมีค่าตอบแทนสูง

นอกจากนี้ ศอ.บต. จะทำหน้าที่รับประสานและสื่อสารในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารผ่านบัณฑิตอาสา และบัณฑิตแรงงานของกระทรวงแรงงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจประชาชนทุกพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในทุกช่วงวัยและจะดำเนินการสำรวจถึงความเหมาะสมในด้านทักษะวิชาชีพและความรู้ความสามารถ โดยผู้ที่สนใจแต่ยังขาดทักษะ จะส่งแรงงานเหล่านี้ไปฝึกวิชาชีพก่อนจะส่งไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไป

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ตามที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้าน ระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น

และทางซาอุฯ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาขาช่างฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจาก ศอ.บต. เพื่อมาประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดส่งไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคนหางานต้องแจ้งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการทำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th หรือโทร.สอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การหารือกับ ศอ.บต.และผู้นำแรงงานในวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานส่วนใหญ่มีทักษะฝีมือความถนัดด้านใดบ้าง สอดคล้องกับความต้องการของซาอุฯ หรือไม่ หากทักษะฝีมือไม่ตรงกับความต้องการก็จะมีการ Up - Skill/Re - Skill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาหรับ นวดแผนไทย นวดสปา การประกอบอาหาร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม

ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัครเพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น