xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์วิจัย ม.นราธิวาสฯ นำเสนอผลงานในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำต่อ ศอ.บต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ - คณะศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. เสนอผลงานด้านการวิจัยต้นแบบและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำในพื้นที่ จ.นราธิวาส

วานนี้ (11 ต.ค.) ผศ.วสันต์ พลาศัย ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะวิจัยเข้าพบ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำใน จ.นราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 21 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้นำร่องการลงสำรวจประชากรในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย 1.อ.เมืองนราธิวาส 7 ตำบล 2,131 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 8,097 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2,473 ราย 2.อ.สุไหงปาดี 6 ตำบล 2,370 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 9,611 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3,975 ราย และ 3.อ.สุคิริน 5 ตำบล 719 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 2,171 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 930 ราย

ด้าน พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า การทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนในปี 2565 ศอ.บต.จะร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกเครือข่ายองค์กร เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนทุกครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเลขที่บ้านตรวจสอบความยากจนในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ตรวจสอบครัวเรือนยากจนได้อย่างแม่นยำของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ร่วมเป็นประธานในการลงนาม MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาคนจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ PPP Connext หรือระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนให้แม่นยำ และตรงจุดต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...