xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนสงขลายื่นหนังสือเสนอมาตรการคุมโควิด-19 หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จ.สงขลา ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เสนอแนะมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งกรณีโรงงานใน อ.จะนะ ที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ หวั่นกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

วันนี้ (31 พ.ค.) มีตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 12 องค์กร นำโดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ จ.สงขลา พบผู้ป่วย 1,454 คน และกระจายไปเกือบทุกสังคม

โดยเฉพาะคลัสเตอร์ในโรงงานอาหารทะเลสยามอินเตอร์ ใน อ.จะนะ จ.สงขลา มีพนักงาน 3,000 คน และพบกลุ่มพนักงานทั้งไทย พม่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 65 คน และจะครบกำหนดปิดโรงงาน 14 วัน ในวันนี้ (31 พ.ค.) รวมถึงกรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย.นี้


โดยมีข้อเสนอแนะ 5 ด้าน ได้แก่

1.บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ขอให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิค-19 กับแรงงานข้ามชาติทุกคน เพื่อให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์ มีมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การกินอยู่ ไม่ให้เกิดความขาดแคลนในช่วงกักตัว

2.เพื่อป้องกันการระบาดสู่ชุมชน หากมีการเปิดโรงงานต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งกับคนไทย และแรงงานข้ามชาติ โรงงานต้องมีมาตรการห้ามการเข้าออก ทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ มาตรการการจัดการกับโควิด-19 ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆ ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัย และการระบาดของโควิด-19 ในโรงงาน

3.การสร้างกลไกเพื่อความมั่นใจในช่วงการระบาดระยะยาวให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโควิด-19 ที่อาจกระจายสู่ชุมชนได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานตามมาตรฐานบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ขอให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ใน จ.สงขลา มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจ และกำหนดมาตรการต่างๆ ของจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

4.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ให้มีระบบข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาอนาคต สาธารณสุขจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ กรณีโรงงานเปิดดำเนินการต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นบนสถานการณ์ร้ายแรงสุดอย่างไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ

5.การจัดการต่อความกังวลในการดำเนินวิถีชีวิตตามบริบทสังคม ข้อกังวลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะเปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถ้าคุมไม่อยู่ต้องเลื่อนการเปิด หรือโรงเรียนอาจจะเป็นคลัสเตอร์ต่อไป การแพร่ระบาดซึ่งมีสาเหตุจากแหล่งอื่นๆ ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ เช่น ห้ามละหมาดวันศุกร์ ทั้งที่มัสยิดใน จ.สงขลา ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์แต่อย่างใด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...