xs
xsm
sm
md
lg

“สินค้าเกษตรล้น-ตกงานสะสม” ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โดย.. ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลในยามที่ "โควิด-19" กลายเป็นภัยร้ายที่ลุกลามไปทุกพื้นที่ ภารกิจเฉพาะหน้าของของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คือการช่วยบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน และบางส่วนอาจจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ชาวบ้านในกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ ศอ.บต.ได้ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

และอีกภาพที่ "คุ้นตา" ของผู้คนคือภาพที่ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร นำคณะทำงานของ ศอ.บต.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ดูสภาพข้อเท็จจริง และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกพืชล้มลุกตามฤดูกาล เช่น ฟักเขียว ฟักทอง และแตงโมที่เกษตรกรผู้ปลูก ไม่มีตลาดในการขายผลผลิต เนื่องจากการค้าขายทุกภาคส่วนอยู่ในสภาพของการ ชะลอตัว จากปัญหาการลุกลามของโควิด-19

การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหาเฉพาะหน้า ที่ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ต้องดูแลอย่างทั่วถึง และทำให้ดีที่สุด ทั้งกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องการกินอยู่ จากการที่ต้อง “ล็อกดาวน์” พื้นที่ของฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายปกครองที่ต้องใช้มาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อการสกัดการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่นำผลผลิตไปขายไม่ได้ก็เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่ง ศอ.บต.ต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งเอกชนส่วนราชการและนักการเมือง

“นอกจากพืชล้มลุก เช่น ฟักทอง ฟักเขียว แตงโม และพริกสดแล้ว อาจจะยังมีพืชผลชนิดอื่นๆ ที่มีปัญหาตามมาให้ต้องแก้ไขอีกก็ได้ ซึ่ง ศอ.บต.ต้องพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาทุกปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน”

นี่คือปัญหาเฉพาะหน้า หากเราหยุดการระบาดของโควิด-19 ได้ ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะหมดไป และจะมีปัญหาอื่นๆ รอที่จะให้ ศอ.บต.เข้าไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ ซึ่งวันนี้คนในพื้นที่ ทั้งที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี 2563 และที่เดินทางกลับมาในปี 2564 รวมทั้งคนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีงานทำ เมื่อรวมกันทั้ง 2 ส่วนจะมีตัวเลขของการว่างงานหลายหมื่นคน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ศอ.บต. ที่จะเข้าไปดำเนินการคลี่คลายความเดือดร้อนเหล่านั้น


เราเชื่อว่าปัญหาโควิด-19 ต้องได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลได้ในเร็ววัน ดังนั้น นอกจาก ศอ.บต.จะระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ศอ.บต.ยังมีแผนในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในพื้นที่ ซึ่งเน้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นแรงงานที่ตกงานจากประเทศมาเลเซียก่อน เพราะจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า หลังลดการระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมก็ดี การเกษตรก็ดี จะมีการใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเร่งชดเชยการผลิต

ศอ.บต.ได้จัดทำแผนการส่งแรงงานในภาคการเกษตรคือ การทำสวนปาล์มน้ำมัน และแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเซียในรัฐหลายรัฐที่ติดกับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนแรงงานจนกระทบต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม เพราะมาเลเซียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันปาล์มในอันดับต้นๆ ของโลก

ศอ.บต.ได้จัดทำข้อมูลร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ และกงสุลไทยในเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย โดยท่านทูตและท่านกงสุลได้ประสานงานโดยตรงกับเอกชนเจ้าของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันโดยตรง เพื่อทำข้อตกลงในการรับคนงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำงาน โดยมีรายละเอียดของการจ้างงาน เงินเดือน สวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล ที่พัก อาหาร การประกันตน เวลาทำงาน และเวลาพัก เป็นต้น ตลอดจนใบอนุญาตการจ้างงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย จะมีบริษัทของมาเลเซียมารับแรงงานไทยที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย

นี่เป็นครั้งแรกของการส่งคนไทยไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย ที่มีการดำเนินการเช่นนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความมั่นคงให้แก่คนงานไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องแรงงานในพื้นที่อยู่ระหว่างการรวบรวมแรงงานที่กลับจากมาเลเซียและยังไม่มีงานทำ และประสงค์ที่จะกลับไป รวมทั้งยินดีกับงานในสวนปาล์มและในโรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม ซึ่งในเบื้องต้นที่มีการประสานงานไว้จะมีแรงงานไทยได้รับการจ้างงานในสวนปาล์มและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไม่ต่ำว่า 20,000 คน แต่เราจะพยายามให้ได้ถึง 30,000 คน


และส่วนหนึ่งคือแรงงานในประเทศ ที่ ศอ.บต. ได้มีการประสานงานกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดส่งแรงงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำงาน ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้ที่ได้งานทำที่นั่น แม้ว่าขณะนี้จะมีปัญหาต้องหยุดงานเพราะการระบาดของโควิด-19 ในโรงงานต่างๆ ที่ จ.เพชรบุรี แต่หลังจากมีการจัดการกับปัญหาคนคลี่คลาย แรงงานจากพื้นที่ก็กลับไปทำงานได้ต่อไป

และเป็นที่น่ายินดีที่ ศอ.บต. ได้รับการประสานงานจากบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ประสานกับผู้ที่ต้องการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริษัทแห่งนี้ต้องการแรงงาน 1,500 คน เพื่อทำงานในโรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่ ซึ่งโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยค่าจ้างที่จะได้รับเฉลี่ยที่วันละ 500-700 บาท พร้อมเงินสวัสดิการ เช่น เบี้ยขยัน เงินพิเศษ ค่าเป้าหมาย และโบนัส ตามผลการประกอบการ ซึ่งขณะนี้ ศอ.บต. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงานได้ทราบ เพื่อทำการเขียนใบสมัครกรอกรายละเอียดต่างๆ มายัง ศอ.บต. โดย ศอ.บต.จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และประสานงานกับบริษัทและดำเนินการคัดเลือกร่วมกับบริษัท และ ศอ.บต. จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่มีความประสงค์จะไปทำงานกับบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับทราบ


ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรีบในการแก้ไขโดยเร็วก็ต้องดำเนินการ แต่ปัญหาหลังจากที่โควิด-19 ผ่านไปแล้ว มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะเป็นเรื่องของปากท้องอย่างแท้จริง การว่างงาน คือปัญหาใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นของโควิด-19 การปิดประเทศของมาเลเซีย เป็นการ "สั่งสม" คนว่างงานเพิ่มขึ้น และกระทบต่อเรื่องรายได้ เรื่องความยากจนในแต่ละครอบครัวที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีแผนในการแก้ปัญหาเรื่องการว่างงานเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การลงทุน รอให้ผ่านพ้นในเรื่องของโควิด-19 เมื่อไหร่ ศอ.บต.จะดำเนินการสานต่อในทันที

เราต้องทำเรื่อง 3 อย่างให้สำเร็จ 1.คือการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 2.การแก้ปัญหาความยากจน และ 3.คือการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพร้อมกันไป และเชื่อมั่นว่า หลังผ่านพ้นพายุร้ายที่มากับโควิด-19 ทุกอย่างจะดีขึ้นและจะมีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เพราะ ศอ.บต.ไม่เคยหยุดนิ่งกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวท้ายสุด เพื่อต้องการสี่อสารถึงพี่น้องทุกคนในพื้นที่

แน่นอนเทพีแห่งโชคลาภไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เช่นเดียวกับซาตานก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป หลังการผ่านพ้นพายุร้ายของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ ท้องฟ้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องแจ่มใสในไม่ช้า


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...