xs
xsm
sm
md
lg

วันแรกสัญจรปลอดภัย “จ.สงขลา” เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - วันแรกสัญจรปลอดภัย “จังหวัดสงขลา” เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และสภาพรถ

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

จังหวัดสงขลา ได้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุรวม 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 คน เป็นหญิง 5 ราย ชาย 5 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ 2 ครั้ง อ.ควนเนียง 2 ครั้ง อ.จะนะ 2 ครั้ง อ.สิงหนคร 1 ครั้ง และ อ.เมืองสงขลา 1 ครั้ง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และสภาพรถ เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์มากที่สุด 9 คัน ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม ได้มีการเรียกตรวจรถแล้ว จำนวน 6,400 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 1,019 ราย พบว่าไม่มีใบขับขี่ 339 ราย มากที่สุด รองลงมาคือการไม่สวมหมวกนิรภัย 259 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 185 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ คอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...