xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีชื่นชมการทำงานของ “ศอ.บต.” ก้าวมาถึงจุดที่เป็น “รัฐบาลส่วนหน้า” ใกล้ชิดประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ - “องคมนตรี” เยี่ยมชม ศอ.บต. รับฟังรายงานผลงานในรอบปี ชื่นชม “เลขาฯ ศอ.บต.” และการทำงาน ศอ.บต. ก้าวมาถึงจุดที่เป็นสภาความมั่นคง และรัฐบาลส่วนหน้า พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน ยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางมาเยือนเพื่อรับฟังการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความก้าวหน้าห้วงปีที่ผ่านมา โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผวจ.ยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ

พล.ร.ต.สมเกียรติ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี ในปี 2564 ได้รับรองสถานะบุคคลและออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่โอรังอัสลี จำนวน 40 ราย และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร จำนวน 18 ราย พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงการสานใจไทย จัดมาแล้ว 37 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 8,666 คน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการเห็นถึงความรักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ด้านโครงการรถสิริเวชยาน ดำเนินการออกรถไปในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวถึงการดูแลประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปีที่ผ่านมาว่า ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล เลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกปูเพียง 5 เดือนก็นำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้แล้ว ส่วนโครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมแต่ละเมืองตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ เช่น เมืองต้นแบบเบตง เมืองแห่งการท่องเที่ยวและพึ่งพาตนเอง ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า 132 ล้านบาท ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวไม่สู้ดีนัก แต่คาดว่าหากมีการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวมากกว่าเดิม

"ในส่วนผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 มีพี่น้องเดินทางกลับประเทศ 26,000 คน ศอ.บต.ได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม หาเลี้ยงตนเอง และสำหรับพี่น้องที่มีความพร้อมออกนอกพื้นที่ได้ส่งไปทำงานที่ จ.เพชรบุรีบางส่วน"

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังพบปัญหาโรคใบยางร่วง โรคอุบัติใหม่ที่ โดยในพื้นที่ จ.นราธิวาสได้รับผลกระทบกว่า 800,000 ไร่ ศอ.บต.ร่วมกับการยางฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด เพื่อยับยั้งและแก้ไขปัญหา เพราะยางคือชีวิตของคนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่สงบลงและดีขึ้นตามลำดับ แม้สถานการณ์จะยังไม่ยุติ แต่เราเห็นถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน การเข้ามาของนักท่องเที่ยว และความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเห็นได้ชัด

ด้าน นายพลากร กล่าวภายหลังฟังบรรยายสรุปว่า ศอ.บต.ดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยนำมาแตกขยายเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ภูมิใจกับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ ศอ.บต. วันนี้ไม่สามารถแนะนำการทำงานแก่เลขาธิการ ศอ.บต. และพี่น้องข้าราชการ ศอ.บตได้ นอกจากคำชื่นชมและแสดงความยินดี ที่ทำงานสืบทอดงานของ ศอ.บต.ได้ดียิ่ง นำองค์กรมาถึงจุดของความเป็นสภาความมั่นคงส่วนหน้า เป็นทั้งรัฐบาลประกอบด้วยกระทรวง ทบวง กรมส่วนหน้า และทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากว่าสมัยอดีต ภูมิใจกับ ศอ.บต.และ เลขาธิการ ศอ.บต. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร อย่างยิ่ง

จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำ จ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ได้รับฟังประวัติความเป็นมาของมัสยิดและพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางแห่งนี้ โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎรร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...