xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.ให้ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระบี่ - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ มอบที่ดินทำกินให้ ประชาชน

วันนี้ (7 เม.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ อ.เขาพนม เพื่อมอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ แก่เกษตรกร จำนวน 72 ราย โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย

ร อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ดำเนินการยึดคืนพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันจากนายทุนที่หมดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ มีมติให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. เนื้อที่ประมาณ 976 ไร่ ต่อมา ได้ส่งพื้นที่แปลงนี้ให้แก่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และการดำเนินกระบวนการจัดที่ดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีการคัดเลือกบุคคล ผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการจัดที่ดิน และได้จัดตั้งสถาบันเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบของ ส.ป.ก. ซึ่งภายหลังที่มีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว จะมีการดำเนินการในขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และจัดผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินลงตำแหน่งแปลงที่ดินแก่พี่น้องเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับในแปลงเขาพนม จำนวน 72 ราย เนื้อที่ 976 ไร่ พร้อมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการเข้าทำกินในที่ดิน พร้อมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...