xs
xsm
sm
md
lg

รมช.มหาดไทย-ผู้ว่าฯ พัทลุงร่วมมอบโฉนดให้ประชาชน 120 แปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พัทลุง - รมช.มหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าฯ พัทลุงเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนบ้านยางงาม ต.นาท่อม ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" จำนวน 120 แปลง

วันนี้ (22 ก.พ.) ที่หอประชุมโรงเรียนประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 3 ต.นาท่อม จำนวน 120 แปลง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเดินสำรวจที่ดินนั้นได้หยุดมาชั่วระยะหนึ่ง แต่ถึง ณ ตอนนี้ได้ผลักดันโครงการเดินสำรวจอีกครั้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปีนี้ได้ลงนามประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว จำนวน 50 จังหวัด การมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้แก่ประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันนี้ จะเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน นำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง

โครงการดังกล่าว กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศด้วยการพัฒนาการังวัด และทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSSNetwork) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และเอกชนกับเอกชน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินการจะให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สายสำรวจ เป้าหมาย 714 แปลงต่อปี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...