xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอใน จ.สงขลา

วันนี้ (20 ม.ค.) ที่โรงเก็บอากาศยาน กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอใน จ.สงขลา โดยมี พ.ต.ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้อัญเชิญมาเพื่อมอบให้แก่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอใน จ.สงขลา คือ อ.จะนะ เทพา นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย มีประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน รวมจำนวนทั้งสิ้น 41,083 ครัวเรือนนั้น ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า หน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยา และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวงดำเนินการจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมคู่มือยาพระราชทาน จำนวน 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม และพระราชทานหน่วยงานในพื้นที่ จ.ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอใน จ.สงขลา จำนวน 20,662 ชุด นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งยาชุดพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วย ยา แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...