xs
xsm
sm
md
lg

“วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์” พิมพ์ครั้งที่ 3 ลดพิเศษ 210 บาทรวมค่าส่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วรรณกรรมท้องถิ่นบันทึกวิถีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ การศึกษาความหมาย ความเป็นมา พัฒนาการด้านต่างๆ และแนวทางวิเคราะห์ โดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลือกอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นได้อย่างเข้าใจ

เป็นผลงานที่ ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รวบรวมจากบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารและนิตยสารต่างๆ เช่น เนชั่นสุดสัปดาห์ จุดประกายวรรณกรรมกรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ศิลปวัฒนธรรม วารสารวัฒนธรรมไทยของ สนง.วัฒนธรรมแห่งชาติ และบางส่วนเป็นบทความวิจัยที่เคยนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

อ่านแล้วจะเข้าใจภาพรวมวรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ในเชิงวิเคราะห์และวิพากย์โดยการสำรวจและวิเคราะห์เชิงลึก นอกจากนั้น ผู้เขียนยังนำเสนอแนวทางศึกษาวิเคราะห์แนวใหม่ๆ หนังสือเล่มนี้จึงช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจสืบทอดและต่อยอดการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นไม่ให้หยุดนิ่ง ทั้งในมิติที่เชิงลึกและกว้างยิ่งขึ้น

“วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์” พ็อกเกตบุ๊ก 288 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 3 ก.พ.2559 สนพ.ศูนย์ทะเลสาบศึกษา (ราคาปก 260 บาท) ลดพิเศษเหลือ 210 บาทรวมค่าส่ง

ช่องทางติดต่อ https://www.facebook.com/pichate19723/posts/1653310221515247


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...