xs
xsm
sm
md
lg

รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลในเขต จ.สงขลา ยังความปลาบปลื้มมายังพสกนิกรชาวสงขลาเป็นล้นพ้น

วันนี้ (12 พ.ย.) ที่โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดสงขลา ว่า สถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าผู้ป่วยยืนยัน 3,844 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,670 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 144 ราย เสียชีวิต 60 ราย ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดสงขลา มีการตรวจหาเชื้อผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 4,071 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 134 ราย โดยแบ่งเป็นในจังหวัด 44 ราย ในศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดา 65 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดนีเซีย 19 ราย และกลุ่มคนไทยที่กลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย 6 ราย

ทั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 203 วัน เนื่องด้วยจังหวัดสงขลา ดำเนินการรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซีย ข้ามด่านพรมแดนอำเภอสะเดา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8,054 ราย เป็นคนต่างจังหวัด 6,203 ราย ซึ่งจะต้องถูกกักตัวในสถานที่กักตัวของจังหวัดในอำเภอสะเดา 14 วัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา และคนในจังหวัดสงขลา 1,851 ราย ซึ่งจะถูกกักตัวในสถานที่กักตัวของอำเภอ โดยทั้งหมดจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2 ครั้ง คือ ช่วงวันที่ 5-7 และ 11-13 ของการกักตัว ที่ผ่านมาผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อ


ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรค และพิจารณากำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค มีการคัดกรองโรคกลุ่มผู้เดินทางผ่านช่องทางทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ ด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านท่าเรือสงขลา ทั้งนี้ ในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ มีคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) เป็นจุดคัดกรองโรค และสอบสวนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ เก็บสิ่งส่งตรวจ รับไว้ในโรงพยาบาล และดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารความเสี่ยงผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง เช่น แถลงข่าว สปอตโฆษณา บทความ ข่าว รวมถึงสถานีวิทยุ Website การรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการทางสาธารณสุข

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ยังความปลาบปลื้มมายังพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาเป็นล้นพ้น

สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดัน เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆ และสามารถฝึกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และความชำนาญในการใช้ และปรับเปลี่ยนการทำงานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...