xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ ยันกรมชลประทานพร้อมรับมือฤดูฝนของภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมยืนยันกรมชลประทานทุกหน่วยมีความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนของภาคใต้

วันนี้ (31 ต.ค.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ และผู้เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

ทั้งนี้ ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำหลากเป็นประจำ เนื่องจากบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว ส่วนบริเวณกลางน้ำมีเพียงฝายและประตูระบายน้ำ กอปรกับด้านท้ายน้ำไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ จึงเก็บกักน้ำไว้ในลำคลองไม่ได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำด้านปลายคลองอีกด้วย

กรมชลประทานจึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองตลอดลำน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ช่วยเก็บกักน้ำด้านท้ายของคลองภูมีก่อนไหลลงทะเลสาบ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะ 2 กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.1 ให้ได้มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของแผนงาน ระบายน้ำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร รวมถึง ตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำ และขุดลอกคูคลอง เพื่อรับมือในช่วงฤดูฝนของภาคใต้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...