xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเตรียมชงนายกฯ ออก 4 มาตรการบูมท่องเที่ยว ของบ 650 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตเตรียม ชง นายกรัฐมนตรี ของบ 650 ล้าน จัด 8 กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน ดันออก 4 มาตรการฟื้นฟูท่องเที่ยว และขอ 2,900 ล้าน สร้างศูนย์ท่องเที่ยวสุขภาพ ที่บ้านท่าฉัตรไชย ในการประชุมฟื้นฟูท่องเที่ยวภูเก็ต 2 พ.ย.นี้ กับนายกรัฐมนตรี

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ว่า จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำเสนอในการประชุมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. เพื่อขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ไว้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ โครงการที่จะของบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในขณะนี้เศรษฐกิจของภูเก็ตซบเซาอย่างหนัก จากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ประกอบด้วยโครงการหลักๆ 8 โครงการ


ประกอบด้วย  โครงการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 งบประมาณ 570 ล้านบาท เป็นโครงการที่จะจ้างคนที่ว่างงานจากโควิด-19 มาทำความสะอาด ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของชุมชนในลักษณะของการจ้างงาน สร้างรายได้ โครงการมหกรรมอาหารทะเลและกีฬา งบประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อจัดงานมหกรรมอาหารทะเลและการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยกำหนดจัดเดือนละ 4 ครั้ง หมุนเวียนไปตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อให้เศรษฐกิจได้เกิดการหมุนเวียน โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 16 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยแนวคิด “City Of Gastronomy” งบประมาณ 30 ล้านบาท

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักในครัวเรือน งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการสนับสนุนส่งเสริมปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและความเขียวขจี งบประมาณ 1.8 ล้านบาท

โครงการทั้งหมดนี้ จังหวัดภูเก็ตจะขอสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ 650 กว่าล้านบาท เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาดโควิด-19 ได้มีรายได้ ภายใน 1-3 เดือน จะเป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของภูเก็ตเดินต่อไปได้


ส่วนโครงการที่ขอให้ทางรัฐบาลออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภูเก็ตนั้น มีอยู่ 4 มาตรการหลักๆ ด้วยกัน คือ 1.ขอให้ทางรัฐบาลมีมติให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอดปี 2564 2.ขอให้มีการจัดงานสัมมนาและแสดงสินค้าในลักษณะของการจัดมหกรรมแสดงสินค้า หรือโอทอป ที่เป็นงานขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภูเก็ต

3.ขอให้กำหนดอัตราค่าโดยสารเครื่องบินราคาเพดาน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ทางภาคเอกชนภูเก็ตได้พร้อมใจกันลดราคาค่าห้องพัก ค่านำเที่ยว และบริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตยังสูงอยู่ โดยเฉพาะราคาค่าโดยสารเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาวที่ยังสูงมาก หากราคาค่าโดยสารเครื่องบินลดลงได้จะทำให้คนไทยเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น

และมาตรการที่ 4 คือ การจัดตั้งคณะทำงาน Phuket Sandbox ซึ่งเป็นการนำเสนอขอให้ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ที่จะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยอยากให้รัฐบาลมีมติให้ทำการศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบที่จะใช้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรต่อการท่องเที่ยว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าออกของเรือยอชต์ กฎหมายผังเมืองที่เป็นอุปสรรต่อการพัฒนาและการลงทุน หรือด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายโรงแรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ระบบ ที่ขณะนี้ภูเก็ตยังมีโรงแรมที่ไม่เข้าสู่ระบบหรือโรงแรมเถื่อนเป็นจำนวนมาก 

โครงการขนาดใหญ่ที่จะนำเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในครั้งนี้ มี 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง บนที่ดินราชพัสดุ 141 ไร่ งบประมาณ 2,900 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภูเก็ต ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวธรรมชาติ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...