xs
xsm
sm
md
lg

ผช.รมต.ประจำนายกฯ และคณะลงพื้นที่ จ.สงขลา รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ จ.สงขลา รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเร่งแก้ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

วันนี้ (23 ต.ค.) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.ฉลุง และ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ และบางส่วนของ อ.บางกล่ำ อ.รัตภูมิ อ.คลองหอยโข่ง รวมทั้ง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ณ วัดวังพาคีรีวงศ์ ต.ทุ่งตำเสา โดยมีผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย นายพยม พรหมเพชร ส.ส.เขต 3 จ.สงขลา พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล นายถนอม แย้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ต้องการจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎร ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการคืนความสุขให้แก่ประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีกทั้งยังเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยกรมที่ดินได้เล็งเห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง จึงได้หาแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการออกหนังสือเอกสารสิทธิ พร้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยจะนำข้อมูลในครั้งนี้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป


ด้านนายพีระ พรหมเทพ กำนันตำบลทุ่งตำเสา กล่าวว่า การเปิดรับฟังในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ฉลุง หมู่ 1, 2, 3, 4 และ 7 จำนวน 475 ครัวเรือน และ ต.ทุ่งตำเสา หมู่ 7, 8 และ 9 จำนวน 727 ครัวเรือน อ.หาดใหญ่ และบางส่วนในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.รัตภูมิ รวมทั้ง อ.บางกล่ำ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ตลอดจนผลกระทบจากการเสียสิทธิอื่นๆ เช่น การออกบ้านเลขที่ถาวร การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาความเดือดร้อน อันจะนำไปสู่การผลักดันให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...