xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.พังงาเตรียมชง “บิ๊กตู่” สร้างสนามบิน-สะพานเกาะคอเขา-ทางรถไฟ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - ภาครัฐ เอกชน จ.พังงา เตรียมเสนอความต้องการพัฒนาจังหวัด แก้ปัญหา เศรษฐกิจ ต่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เวทีประชุม ครม.สัญจรที่ภูเก็ต


ตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 โดยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต และตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

โดยมีประเด็นตรวจราชการที่สำคัญ ดังนี้ 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต รวมถึงลงพื้นที่เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV) และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)


2.การตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก การเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน 4.การติดตามสถานการณ์และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับในส่วนของจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และภาคเอกชนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จ.พังงา) เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ต


โดยในส่วนของจังหวัดพังงา มีประเด็นและโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี เช่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการสร้างจุดชมวิวในเขตอำเภอเมืองพังงา การดูดทรายทำแนวกันคลื่นปากร่องน้ำเค็ม การก่อสร้างถนน 3 เลนทางขึ้นเขาท่ากะได ทางหลวงเส้น 4090 ช่วง กม.21+500 ถึง 24+500 การจัดให้มีการจัดเก็บรายได้อุทยาน 15% เข้ากองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัด

การศึกษาการบริหารจัดการน้ำครบวงจรจังหวัดพังงา การขอรับสนับสนุนครัวอันดามัน การศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนท่องเที่ยวเขาหลัก การศึกษาออกแบบโรงคัดแยกขยะประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ตะกั่วป่าและลำแก่น การขยายโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นคลินิกนอกเวลาสำหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป การแก้ไขแนวโค้งอันตรายโค้งช่องคับ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง และระบบความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ECTV เขาหลัก

ขณะที่ภาคเอกชนได้เสนอการขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลาง เช่น การก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่จังหวัดพังงา การก่อสร้างรถไฟสายสุราษฎร์-ท่านุ่น การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเขาหลัก เกาะคอเขา การก่อสร้างสะพานเกาะคอเขา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ และลำไตรมาศ การสร้างถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงราชกรูด-โคกเคียน และการก่อสร้างด่านพระยาพิพิธ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...