xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรชาวสุราษฎร์กว่า 5 พันคน ร่วมงาน “สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” แปรอักษรรูปเลข 10 กรอบหัวใจธงชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุราษฎร์ธานี - พสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานีกว่า 5 พันคน ร่วมงาน “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” ถวายความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่ นักเรียน นักศึกษาแปรอักษรรูปเลข ๑๐ กรอบหัวใจด้วยธงชาติ และตัวแทนกลุ่มสตรี19 อำเภอ รำหมู่ถวายสวยงามยิ่งใหญ่

วันนี้ (12 ต.ค.) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีงาน “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” โดยประกอบพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมในพิธีกว่า 5,000 คน ซึ่งทั้งหมดร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา

ในโอกาสนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและนักเรียน 6 สถาบัน รวม 1,500 คน ได้มีการแปรอักษรรูปเลข ๑๐ ล้อมด้วยกรอบหัวใจธงชาติดวงใหญ่สวยงาม โดยมี น.ส.ชุติมา ภมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอาเศียรวาทแสดงความจงรักภักดี และการแสดงวงโยธวา ทิตบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ โดยนักเรียน นักศึกษา 5 สถาบันร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 และสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากทั้ง 19 อำเภอ จำนวน 1,600 คนในชุดไทยสีเหลือง ได้ฟ้อนรำหมู่แสดงถวาย “ สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ” ประกอบการขับร้องประสานเสียงเพลงต้นกล้าของแผ่นดินของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 200 คน ซึ่งเมื่อจบเพลงผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า 5,000 คนได้เปล่งเสียง “ ทรงพระเจริญ ” 3 ครั้งดังกึกก้อง ปิดท้ายด้วยผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และวงโยธวาทิต 5 วงบรรเลงหมู่พร้อมกัน

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราช ทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ในโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาจนถึงปัจจุบันยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณเป็นล้นพ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...