xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.เตรียมยกระดับขนส่งทางรางลดค่าใช้จ่าย พยุงธุรกิจเอกชนชายแดนใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.เผยเตรียมยกระดับการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือธุรกิจเอกชนต่างๆ ในชายแดนใต้อย่างเต็มที่ หากทางบริษัทยังคงดำเนินต่อไป

วันนี้ (5 ต.ค.) ตามที่ปรากฏข่าวว่า ผู้จัดการ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการอ้างถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. “หลอกขายฝัน ย้ายจากจีน ตั้งโรงงงานปัตตานี ลงทุน 400 ล. ถูกลอยแพ เจ๊ง” จนนำไปสู่การทำลายความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ชี้แจงว่า ก่อนอื่นจำเป็นจะต้องเข้าใจบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งยังไม่ดีมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยเฉพาะหากนำไปเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความพร้อมมากกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ รวมถึงระบบไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบการขนส่งทางราง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางระบบการศึกษาที่ดีเพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบงาน ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยหลักของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนภาคเอกชน

กรณีของบริษัทฯ ก็เช่นกัน มีการอ้างถึงการขอชดเชยค่าขนส่งทางเรือ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกทางเรือได้โดยตรง และเป็นเหตุให้เป็นต้นทุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากมีการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีการอำนวยความสะดวกที่ดีกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประหยัดได้มากกว่าในแง่กลยุทธ์ทางธุรกิจทางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมิอาจจะพัฒนาให้เป็นไปได้ตามเป้าหมาย

จึงจะต้องย้อนกลับมาทบทวนการทำงานกันใหม่ว่า หากจะเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น จำเป็นจะต้องมีการลงทุนขนานใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจและประชาชนเป็นขนานใหญ่ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะเปลี่ยนพื้นที่ความขัดแย้งให้เป็นพื้นที่การค้าและการลงทุน เชื่อมต่อกับโลกมุสลิมในอนาคตให้ได้ มากกว่าที่จะใช้นโยบายการอุดหนุน หรือการชดเชยส่วนต่างการขนส่ง

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวทำได้ยากเพราะอาจจะขัดต่อหลักการการค้าเสรีตามที่ WTO ได้ตั้งหลักการไว้ รวมทั้งจะเกิดคำถามแก่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่เอกชนในพื้นที่เท่านั้น ยังอาจจะรวมถึงเอกชนภายนอกพื้นที่ที่การสนับสนุนของรัฐดูแลไม่เท่าเทียมกัน ที่สำคัญสุดคือ ทำให้เอกชนสามารถแข่งขันในการเชิงธุรกิจได้บนขาของตนเอง ซึ่งเป็นหลักการที่มั่นคงและยั่งยืน

ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนผังเมืองเพื่อให้รองรับการลงทุนของภาคเอกชน แม้ว่าเรื่องดังกล่าว ศอ.บต. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบจะได้หยิบยกเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดำเนินการตามที่ภาคเอกชนร้องขอ

แต่สาเหตุสำคัญที่ต้องชี้แจงสร้างความเข้าใจกัน คือ พื้นที่ที่สามารถรองรับการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี เมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมผสมผสานนั้น ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพื่อรองรับการลงทุนแต่เริ่มแรก นับตั้งแต่ประกาศนโยบายออกมาแล้ว จำนวนกว่า 3 พันไร่เศษ แต่ด้วยเหตุผลบางประการจากการเจรจาธุรกิจของเอกชน หรือเงื่อนไขอื่นใดที่แทรกแซงการทำงานเข้ามาก็ดี ทำให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้

เป็นผลทำให้บริษัทฯ ต้องไปซื้อที่ดินในพื้นที่ผังสีเขียวในราคาที่ถือว่าแพงกว่าและไม่นับรวมการถมที่อีกเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดปัตตานีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการทำงาน เพียงแต่การทำงานนั้นจะต้องใช้ความรอบคอบอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่รอบนอกเป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดปัตตานี หากการดำเนินการไม่รอบคอบก็จะกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่อย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้เป็นขั้นเป็นตอน

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.
ดังนั้น การที่ ศอ.บต. ได้ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ในฐานะศูนย์กลางการพัฒนานั้น จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วย เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ไปวิเคราะห์และจัดแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามที่เอกชนร้องขอให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างเช่น มาตรการการชดเชยค่าขนส่ง
กระทรวงการคลังก็จะรับไปพิจารณา ผลเป็นประการใดจึงขึ้นอยู่กับส่วนราชการนั้น โดยที่ ศอ.บต. ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปแทรกแซงการทำงานได้ อย่างดีที่สุด คือ ความพยายามทำให้การทำงานนั้นเร็วขึ้น ลดเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดอันเนื่องมาจากระเบียบและกฎหมาย

แต่บางเรื่องที่เป็นมาตรฐานการทำงานทั้งของประเทศและของโลกก็ไม่อาจไปแทรกแซงได้
แม้ว่าจะเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก็ตาม

กรณีเช่นนี้ จึงต้องมีการทบทวนนโยบายการอำนวยความสะดวกอีกครั้งว่า วันนี้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีหน่วยที่เป็น One Start one Stop Service อย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องลดเงื่อนไขการทำงานที่ล่าช้าและหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดการลงทุนที่เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของภาคเอกชนที่หวังดีจะลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความกินดีอยู่ดี และช่วยให้เหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงเป็นพื้นที่ปกติ เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

อนึ่ง ทราบเป็นการภายในว่า หากบริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการในพื้นที่อยู่ ศอ.บต. ก็ได้เตรียมการดูแลและช่วยเหลือในเรื่องที่จำเป็นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเอกชนไม่เพียงแต่บริษัทฯ นี้เท่านั้น ยังรวมถึงอีกกว่า 800 ธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชนกระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือการประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการขนส่งทางรางเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออก เพื่อให้ส่งสินค้าได้และใช้ราคาขนส่งที่ต่ำ โดยขณะนี้ได้มีการเตรียมการที่จะทำบันทึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

และยังมีความพยายามในการประสานงานเรื่องการฝึกและพัฒนาทักษะพนักงานที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทฯ การขอรับสิทธิส่วนลดค่าประกันสังคม การประกันภัยและอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษนอกจากที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ตามที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในฐานะเมืองต้นแบบได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนสูงสุดในประเทศไทยแล้ว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...