xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.ร่วมกับ สสว.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล (e-Industrial Park : Halal Foods & Product Innovation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมริเวอร์ ลีฟวิ่งเพลซ อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงภารกิจของสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล และพัฒนาทักษะการค้าดิจิทัล เป็นการยกระดับสินค้าพื้นถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้ถึงแนวทางของ SME ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่สวนอุตสาหกรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Digital Trade Platform”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...