xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฉากยิ่งใหญ่! มหกรรมกีฬาระดับประเทศ “SAT-PHUKET" ชิงชัยอีสปอร์ต-กระดานยืนพาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมกีฬาระดับประเทศ "SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020" ชิงชัย 2 ชนิดกีฬาอีสปอร์ต-กระดานยืนพายที่ จ.ภูเก็ต


เมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ (18 ก.ย.) นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดการกีฬา) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมกระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 คณะนักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต


นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism ไปพร้อมกันด้าน นายแสนพล อู่วิเชียร ผอ.ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INMTATION 2020 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism ไปพร้อมกัน


การจัดการแข่งขันกีฬารายการ SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ณ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาอีสปอร์ตและกีฬากระดานยืนพาย โดยกำหนดจัดการแข่งขันอีสปอร์ต วันที่ 18-20 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และกระดานยืนพาย วันที่ 19-21 กันยายน 2563 ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 120 คน โดยการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดย กกท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขัน SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ในครั้งนี้ จะมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันฟื้นคืนความมั่นใจให้กลับคืนสู่ประเทศไทยของเราอีกครั้งขณะที่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เลือกใช้สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเรามีความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขัน สถานที่พัก การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนความพร้อมของประชาชนชาวภูเก็ตในการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต และกีฬากระดานยืนพาย ซึ่งเป็นชนิดกีฬาเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีผู้ติดตามชมมาก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทย ทำให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และความพร้อมของประเทศไทย


“ตนขอยืนยันและแสดงความมั่นใจต่อทุกท่านว่าจังหวัดภูเก็ตของเรามีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน รวมถึงการจัดการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักกีฬา บุคคลสำคัญ และประชาชนที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขัน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในบริเวณอาณาเขตพื้นที่การจัดงาน และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดระหว่างการจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนั้น ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อคืนความมั่นใจกลับมาสู่จังหวัดของเรา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยของเรา ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATIO์N 2020 ร่วมกัน”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...