xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ภาค 4 แถลงผลงานรอบ 2 ปี พบสถิติคดีความมั่นคงลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา พบสถิติคดีความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมแถลงผลการปฏิบัติงานรอบ 2 ปี ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุม โดยผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 2 ปี พบสถิติคดีความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขครบวงจร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่รับหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นแก้ปัญหาหลักๆ ใน 2 เรื่อง คือ ปัญหายาเสพติด และการควบคุมพื้นที่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้กว่า 3 หมื่นคน ยึดของกลางยาบ้า ยาไอซ์ได้จำนวนมากนับพันกิโลกรัม สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถดำเนินการได้ครบทุกรูปแบบ หลังจากได้มีการสอบถามผ่านสภาสันติสุขตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่กว่า 2 ล้านคน ประชาชนต่างมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคง จะเห็นได้จากสถิติการก่อเหตุรุนแรงคดีความมั่นคงในพื้นที่ในช่วงปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 60 ประชาชนมีความสุข สามารถประกอบอาชีพดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เกิดความมั่นใจ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดี เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ เรื่อง ทั้งการช่วยแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรง การร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ การทำงานตลอด 2 ปี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ปรับแผนเน้นทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการตั้งชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน และหมู่บ้าน ในลักษณะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน ทำให้จำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดี

นอกจากการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยแล้ว ในห้วงปีที่ผ่านมา เรายังต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย และพม่า ซึ่งมีการระบาดของโรครุนแรง แต่ด้วยความร่วมมือ ช่วยกันทำงานของทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีหลักสำคัญว่าต้องไม่มีผู้ที่มีเชื้อหลุดลอดเข้ามาตามแนวชายแดน โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขโดยเด็ดขาด ทำให้เราสามารถสกัดกั้น ป้องกันตามแนวชายแดนได้เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่เอื้อต่อภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ “การแก้ปัญหาด้วยความจริง และความโปร่งใส” ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิ่งนี้จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่น มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย ไม่ว่าทหาร ตำรวจ ปกครอง มีความมุ่งมั่น และพร้อมรับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

ด้าน พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงการดำเนินคดีทางกฎหมายในห้วงที่ผ่านมาว่า จากการนำนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้คดีความมั่นคงลดลงกว่าร้อยละ 60.83 และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค และมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สามารถนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย โดยปราศจากข้อสงสัย โดยอาศัยหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้จำนวนมากกว่า 94 กระบอก อันนำไปสู่การขยายผลคดีได้กว่า 174 คดี ส่วนด้านยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการป้องกันพื้นที่ที่เป็นจุดจำหน่าย ที่พัก และส่งต่อลำเลียงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า 9,000,000 เม็ด และยาไอซ์ รวมถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆ อีกจำนวนมาก ยืนยันการทำงานยังคงสอดประสานต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้คลี่คลายเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะที่ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงงานด้านการพัฒนาพื้นที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาว่า ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการ ประสานงาน เชื่อมโยงการปฏิบัติ และนำร่องดำเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งระดับตำบล ภายใต้โครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากนี้พื้นที่ชายแดนภาคใต้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะที่ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งปลายปีนี้ทั้งสนามบิน และจุดชมวิวสกายวอล์กทะเลหมอกจะเปิดให้บริการ ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะผลักดันพัฒนาการท่องเที่ยวให้ลงสู่ชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งตอนนี้หลายชุมชนมีความพร้อม และกำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนอย่างจริงจัง ตั้งเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวบินมาเที่ยวเบตง และขึ้นเครื่องบินกลับที่สนามบินนราธิวาส ถ้าสามารถทำได้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้การท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด และเชื่อว่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างแน่นอน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...