xs
xsm
sm
md
lg

สืบสานภูมิปัญญา “ผ้ามัดย้อมจำปาดะ” อัตลักษณ์แห่งควนโดน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เกษตรกรที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สาธิตการทำผ้ามัดย้อมจาก “จำปาดะ” ผลไม้พื้นถิ่นจังหวัดสตูลที่ขึ้นชื่อ และมีการประกาศให้เมื่อปี 2562 ให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ พืช GI ของจังหวัดสตูลโดดเด่นในความอร่อย รสชาติหวานกลมกล่อม โดยเฉพาะสายพันธ์ขวัญสตูล โดยการเพิ่มมูลค่าให้ไม้ผลพื้นเมืองในครั้งนี้ นอกจากการทานผลสด และนำไปแปรรูปเป็นขนม ข้าวเกรียบ เค้กและอีกหลายเมนูแล้วจำปาดะยังนำสกัดสีทำผ้ามัดย้อมได้อีกด้วย

กระบวนการคือ นำเอาแกนกลางเนื้อเยื่อไม้ และใบของจำปาดะ มาแช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วก็นำไปต้ม ด้วยอัตราน้ำ 10 ลิตรต่อเนื้อไม้จำปาดะถูกทำเป็นขี้เลื่อย 1 กระสอบ ต้มนาน 3 ชั่วโมง หรือจากน้ำ 10 ลิตร ให้คงเหลือน้ำ 3 ลิตร แล้วนำน้ำส่วนนั้นมาใช้ในการมัดย้อม โดยเราจะต้มน้ำสีที่เราสกัดมาเรียบร้อยแล้ว จนน้ำเดือดประมาณ 70 องศา แล้วใช้ผ้าที่เรามัดไว้ลงไปย้อม ใช้เวลาในการต้มตรงนั้นประมาณ 30 นาที

เนื้อผ้าจากสีแกนกลางเนื้อเยื่อไม้จำปาดะจะได้สีเหลืองนวล ส่วนเนื้อผ้าจะใบไม้จำปาดะจะได้สีเขียวขี้ม้า สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนั้นก็นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการได้เลย นอกจากนี้ ต้นจำปาดะที่แก่ตัวมากๆ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว จะมีการนำไม้มาทำบันไดบ้าน และเสาสวยงาม ซึ่งถือว่ามีการใช้คุ้มค่า และใช้ทุกส่วนของจำปาดะให้เกิดประโยชน์สูงสุด


นางรอเบียะ หมันเส็น ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม การทำผ้ามัดย้อมจำปาดะ บอกว่า หลักๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาหลาปาเต๊ะ เราก็ใช้สีจำปาดะเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะเราพยายามดึงเอกลักษณ์ของอำเภอควนโดน และต้องการให้เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เพราะที่นี่เป็นกลุ่มที่อยู่ในตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน และเป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นของเรา เป็นที่รู้จัก

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม ได้มีการรวมกลุ่มขณะนี้มีสมาชิก 50 คน เป็นคนในพื้นที่ โดยสมาชิกจะมีทำงาน 21 คนต่อวัน ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเย็บผ้า การย้อมสี ทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 7,000-20,000 บาทต่อเดือน โดยทางกลุ่มจะตัดเย็บกระเป๋าชุดสวมใส่สตรี และที่มีตั้งแต่กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเครื่องสำอาง กระเป๋าสตางค์ หมวก ผ้าคาดผม ของที่ระลึก ผลิตส่งขายเป็นชุดให้แก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดใกล้เคียงแล้ว ทางกลุ่มฯ ยังผลิตส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือน


น.ส.สุดาวรรณ สมัตถนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน กล่าวว่า ทางกลุ่มมีการบริหารจัดการโดยเอาคนในพื้นที่มาเป็นสมาชิก โดยทั่วไปสมาชิกจะอยู่รอบๆ กลุ่มนี้ ทุกคนก็จะได้รับการฝึกฝีมือจากประธานกลุ่มซึ่งมีความชำนาญในเรื่องผ้าอยู่แล้ว ก็จะให้ความรู้แก่สมาชิกในการตัดเย็บ เมื่อเป็นที่รู้จักก็จะมี Order เข้ามาให้กลุ่มทำการตัดเย็บเกี่ยวกับงานต่างๆ เช่น กระเป๋า แมสก์ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีงานเข้ามาเรื่อยๆ และสามารถกระจายให้งานให้แกืสมาชิกได้เป็นประจำสม่ำเสมอ

ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน ได้เข้ามาให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม จัดทำแผนการผลิตและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด ต่อยอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอควนโดน และการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ทั้งในส่วนของ Line Facebook Webpage

สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน และหลายหน่วยงานเข้ามาบูรณการในการส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้พืชท้องถิ่นอย่างจำปาดะ โดยเฉพาะการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พืชท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเห็นคุณค่าของผลไม้พื้นถิ่นนี้ให้มีการอนุรักษ์ให้คู่เมืองสตูล ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด สนใจติดต่อประธานกลุ่ม โทร.08-4633-6619
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...