xs
xsm
sm
md
lg

ลูกจ้าง กยท.ฮือค้านถูกไล่ที่ยกที่ดิน 4,600 ไร่ให้ผู้ได้รับผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครศรีธรรมราช - กลุ่มลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รวมตัวหน้าที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช คัดค้านหลังมีนโยบายยกที่ดิน 4,600 ไร่ ให้ผู้ได้รับผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ ทำให้พวกตนไร้ที่ทำกิน

วันนี้ (11 ก.ย.) กลุ่มลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กว่า 100 คน ได้เดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรอติดตามการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี นายนนทภักดิ์ สุขสม ประธานสภา อบต.กรุงหยัน เป็นประธาน โดยมีประเด็นสำคัญที่กลุ่มลูกจ้าง กยท. ต้องการคำตอบคือ ตามที่การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 2 ขอนำโครงการขอใช้พื้นที่ 4,600 ไร่ เข้าพิจารณาในวาระการประชุมด้วย เพื่อขอทำประโยชน์ปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีในที่ดิน จำนวน 4,600 ไร่ ที่การยางแห่งประเทศไทยได้หมดสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกจ้าง กยท.กว่า 185 ครัวเรือน มีสมาชิกกว่า 1,000 คนทำกินต่อไป


แต่ทั้งนี้ในที่ดินแปลงเดียวกันนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำที่ดินทั้ง 4,600 ไร่ไปจัดสรรให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ และการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ทางกลุ่มลูกจ้าง กยท. ที่มีประมาณ 185 ครัวเรือนที่ได้ทำกินอยู่ในพื้นที่ 4,600 ไร่อยู่ก่อนจึงได้รวมตัวกันคัดค้านการนำที่ดินสวนยางของ กยท.ที่หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ จำนวน 4,600 ไร่ไปจัดสรรให้ผู้อื่น เนื่องจากลุ่มลูกจ้าง กยท.คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะจะไม่มีที่ดินทำกินอีกต่อไป และทางการไม่มีแผนรองรับจะให้อพยพย้ายไปทำกินยังที่ไหน ไม่มีใครให้คำตอบได้ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ และการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยาต่างๆ รวมทั้งเงินค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินอยู่แล้ว

ขณะที่ นายโสภณ หมื่นรักษ์ หัวหน้ากองจัดการสวนยาง 2 ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่นำโครงการขอใช้พื้นที่ 4,600 ไร่ เข้าพิจารณาในวาระการประชุมด้วย เพื่อขอทำประโยชน์ปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีในที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ กล่าวกับกลุ่มลูกจ้าง กยท.ที่รอคำตอบว่า ในที่ประชุมได้มีมีมติ 11 ต่อ 0 เสียง ไม่เห็นชอบให้ กยท.ใช้พื้นที่ 4,600 ไร่อีกต่อไป โดย นายสิปปภาส สงทิพย์ นายก อบต.กรุงหยัน ให้เหตุผลว่า ต้องการเอาที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ ไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ


นายโสภณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้เขาก็ได้รับเงินเยียวยา รวมทั้งเงินค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และผลอาสินอยู่แล้ว ทำไมต้องเอาที่ดิน จำนวน 4,600 ไร่ ไปจัดสรรให้อีก นายก อบต.กรุงหยัน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่ทำไมไม่เยียวยา ไม่ดูแลคนที่เป็นลูกบ้านของนายก อบต.กรุงหยัน ที่อยู่ใน กยท.ด้วย

นายโสภณ กล่าวต่อว่า ผมต้องดูแลคนของ กยท. ในพื้นที่ทั้ง 4,600 ไร่ หากต้องสูญเสียพื้นที่ในการทำมาหากินตรงนี้ไป ทั้ง 185 ครัวเรือน คนในครอบครัวรวมประมาณ 1,000 ชีวิต จะให้ไปอยู่ที่ไหน ใครรับผิดชอบ และหากมีการเอาที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ ไปจัดสรรให้ผู้อื่นก็จะนัดหมายให้กลุ่มลูกจ้าง กยท.ทั้งหมดที่มีประมาณ 1,000 คน ให้มารวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...