xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมหมู่บ้านชุมชนตักวา เพื่อก่อเกิดเป็นครอบครัว ชุมชน ตำบลที่เข้มแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวา สู่สภาสันติสุขตำบล และร่วมรับฟังการดำเนินงานของโครงการกำปงตักวา ร่วมกับคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พล.อ.จิระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางมา เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนโครงการกำปงตักวา การพูดคุยสร้างความเข้าใจ แนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อหนุนเสริมสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...