xs
xsm
sm
md
lg

เปิดจดหมาย! จี้ “กปร.” อย่าปล่อยใครมาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เปิดจดหมายชาวบ้านเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และกลุ่มรักษ์โตนสะตอ จี้ “กปร.” ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าปล่อยให้บุคคลมาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ซึ่งคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง หรือเขื่อนเหมืองตะกั่ว โดยประกาศจะปักหลักอยู่ในกรุงเทพฯ และจะสู้ให้ถึงที่สุด จนกว่าจะมีการยกเลิกโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่ว

ล่าสุด วันนี้ (27 ส.ค.) ทางกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึง นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ระบุว่า หลักการสำคัญของสำนักงาน กปร. คือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยหลักการ และภารกิจของ กปร.คือการสนองพระราชดำริ ซึ่งนั่นหมายความว่า กปร.ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะแต่ละโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับพระเกียรติยศของสถาบัน การดำเนินการแต่ละโครงการจึงต้องระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาด เกิดการแสวงหาประโยชน์ โดยต้องมีการตรวจสอบถึงความถูกต้อง และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตามพระบรมราโชวาทที่ทรงตรัสไว้ในหลายวาระ

ข้อสงสัยต่อการดำเนินโครงการของ กปร. ในกรณีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำพบว่ามีข้อมูลเท็จ ทั้งในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย ตลอดจนความไม่สมเหตุสมผลของการจัดทำโครงการ นอกจากนั้น ข้าราชการทั้งพลเรือน และทหาร รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ได้ใช้คำว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปข่มขู่ประชาชนว่าห้ามคัดค้าน พฤติกรรมทั้งหมดนี้เกี่ยวโยงกับพระเกียรติยศของสถาบัน ที่จะต้องมิให้ผู้ใดนำมาแสวงหาประโยชน์ และใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่ผู้อื่น

กรณีเขื่อนเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง ปรากฏชัดเจนว่ามีการใช้ข้อมูลเท็จ ทั้งในเบื้องต้น และเบื้องกลาง มีการสร้างรายงานเท็จ มีการยิงบ้านแกนนำผู้คัดค้านเขื่อน สิ่งเหล่านี้ กปร.ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร หาก กปร.มีวิสัยทัศน์ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงานตามพระราชดำริ คำถามคือ อะไรคือตัวชี้วัดของคำว่ามีประสิทธิภาพสูง

เมื่อเห็นภาพความผิดพลาดของหนึ่งโครงการ ทำให้ตั้งคำถามไปถึงอีกจำนวน 3 พันกว่าโครงการเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำ เช่น เขื่อนวังหีบนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เหตุผลว่าสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองทุ่งสง แต่คลองวังหีบไม่ผ่านเมืองทุ่งสง เพราะเป็นสายน้ำที่ไหลไปยัง จ.ตรัง ข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างไร

หาก กปร.ดำเนินการด้วยความประมาท ไม่สนใจตรวจสอบข้อเท็จจริง ความสมเหตุผลของโครงการ สำนักงาน กปร.จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยให้บุคคลมาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะกระทบต่อพระเกียรติยศของสถาบัน โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสถึงความถูกต้องในการดำเนินโครงการไว้ในหลายวาระโอกาส

จึงควรที่สำนักงาน กปร.จะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ในฐานะที่ท่านประกาศว่า กปร.เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...