xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารฯ จชต. เสนอให้ “วันสารทเดือนสิบ” เป็นวันหยุดราชการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพีสมิหลาบีช เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมคณะทำงานทั้ง 6 กลุ่มงาน ได้ประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาในแต่ละกลุ่มงานต่อเลขาธิการ ศอ.บต.

ในกลุ่มงานด้านศาสนา การศึกษา พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ สิริวัฒนะนพรัตน์ เป็นประธาน ได้นำเสนอขอให้ “วันสาร
ทเดือนสิบ” ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยในภาคใต้ ที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษเช่นเดียวกับ “วันฮารีรายอ” ของพี่น้องชาวมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ “วันตรุษจีน” ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และการขอให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการ ที่พี่น้องชาวไทยพุทธใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีการลงมติในเรื่องการนำเสนอของคณะกรรมการด้านศาสนาฯ เพื่อเสนอไปยังเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...