xs
xsm
sm
md
lg

“ประสิทธิ์ชัย-วรา” และคณะเครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง บุกยื่นหนังสือจี้ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ประสิทธิ์ชัย หนูนวล วรา จันทร์มณี” และคณะในนามเครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง บุกยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการสำนักงาน กปร. เรียกร้องยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันนี้ (19 ส.ค.) นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล นายวรา จันทร์มณี และคณะในนามเครือข่ายคนอินทรีย์วิถีเมืองลุง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส ไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมปลอม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.โครงการนี้ไม่ได้รับฟังความเห็นของชุมชนก่อนการบรรจุเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่เอกสารคำขอกล่าวอ้าง โดยชุมชนถือว่าเป็นความผิดอันร้ายแรงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เนื่องจากจัดทำข้อมูลอันเป็นเท็จในการนำเสนอบรรจุเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่อง และหน่วยงานรับเรื่องโดยไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถูกต้อง

2.โครงการเขื่อนเหมืองตะกั่ว ถูกบรรจุเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จเมื่อปี 2556 โดยได้ลอกเนื้อหารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาจากโครงการในจังหวัดเพชรบูรณ์ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหมิ่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล กล่าวว่า จากเหตุผลทั้ง 2 ประการ หวังว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการ กปร. จะไม่ปล่อยให้โครงการที่ไม่ชอบธรรมผ่านไปโดยไม่มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ยังยกตัวอย่างโครงการไม่โปร่งใสในพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกบรรจุเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการเขื่อนวังหีบ อ.ทุ่งสง และโครงการคลองผันน้ำ จ.นครศรีธรรมราช

จากเหตุที่พบความไม่โปร่งใสในหลายโครงการที่กรมชลประทาน ระบุว่า “เนื่องมาจากพระราชดำริ” นายประสิทธิ์ชัย ยังเรียกร้องให้เลขาธิการ กปร. ตรวจสอบทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ทั้งที่ก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว และยังไม่ก่อสร้าง โดยในหนังสือที่นำมายื่นระบุว่า

“ในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังว่าจะกระทำเรื่องนี้อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน โดยหวังว่าท่านจะไม่นิ่งเฉยปล่อยให้เรื่องเช่นนี้ผ่านเลยไปโดยไม่แก้ไข เราเชื่อว่าการดำรงไว้ซึ่งสถาบันจะต้องไม่มีผู้ใดนำสถาบันมาหาผลประโยชน์ ภายใต้การทำลายระบบนิเวศของสังคมโดยรวม”

เลขาธิการ กปร. ได้ประกาศยกเลิกเขื่อนเหมืองตะกั่ว จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพราะปรากฏการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ได้ลงมารับหนังสือไว้เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...