xs
xsm
sm
md
lg

คนภูเก็ตพร้อมหรือไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มปลอดโรค เพื่อเติมเลือดขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนภูเก็ตพร้อมหรือไม่เปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มปลอดโรคเพื่อหาเลือดมาเติมขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อนทรุดยาว แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ 4 T Model เงื่อนไขสำคัญคนต้องปลอดภัย

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย จังหวัดภูเก็ต และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต กล่าวในโอกาสเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลต.วิชิต จ.ภูเก็ต ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า

ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ธุรกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต 90% เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รถ และอื่น ๆ และที่สำคัญนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตเป็นชาวต่างชาติเกือบ 90% เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนัก เส้นเลือดใหญ่ที่เข้ามาหล่อเลี้ยง จ.ภูเก็ตถูกตัดขาด ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาการของภูเก็ตไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนมาตรการที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเติมเลือดให้แก่จังหวัดภูเก็ตเพียงพอได้ ทุกวันนี้เลือดยังไหลออกไม่ขาดสาย

นางอัญชลี กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่หลายคนร่วมกันคิดเพื่อจะหาแนวทางในการเติมเลือดให้แก่ภูเก็ตโดยเร็วที่สุดและถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรจะเข้ามาช่วยเหลือภูเก็ตโดยเร็วที่สุด ด้วยการมาช่วยกันคิดและหาทางออกในการแก้ปัญหาให้แก่ภูเก็ต ซึ่งขณะนี้มีการคิดที่จะเปิดเกาะภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ปลอดโรคเข้าภูเก็ตแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภูเก็ตเป็นสำคัญ และคนในจังหวัดภูเก็ตเองเห็นด้วยกับการเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเติมเลือดให้แก่ภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือไม่ เพราะสุดท้ายการดำเนินการก็ต้องขึ้นอยู่กับคนภูเก็ตเองว่าคิดอย่างไร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการนำเสนอเรื่องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องภายใต้มาตรการ "4 T Model" ซึ่ง ประกอบด้วย 1.T : Target การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งคนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตได้จะต้องเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศหลายเมืองที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ซึ่งคนเหล่านี้พร้อมที่จะเดินทางท่องเที่ยว

2.T : Testing การคัดกรองตรวจหาเชื้อตั้งแต่ต้นทาง คนที่เดินทางมาจะต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดการแพร่ระบาด ก่อนเดินทาง 14 วันจะต้องมีการสวอปเพื่อตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง เมื่อมาถึงสนามบินจะต้องตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งที่สนามบิน โดยให้รอผลประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากผ่านสนามบินทางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดรถมารับและนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องพักในโรงแรมอีก 14 วันโดยไม่ให้ออกไปไหนเพื่อกักตัว หลังจาก 14 วัน ทางทีมแพทย์จะต้องเข้าไปตรวจอีกครั้งพร้อมออกใบรับรองให้ จึงจะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้

3.T : Tracing การมีแอปพลิเคชันติดตามตัว เมื่อตรวจสารคัดหลั่งที่สนามบินเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีระบบในการติดตามตัวนักทองเที่ยวแต่ละคน ซึ่งจะต้องเป็นระบบที่สามารถติดตามผู้เดินทางได้แบบเรียลไทม์ 

 และ 4.T : Treatment ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ

นางอัญชลี ยังได้กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางรอดของภูเก็ต มาตรการที่ออกมาของรัฐบาลยังเติมเลือดให้แก่ภูเก็ตไม่ได้ ทุกวันนี้รายได้ภูเก็ตยังเป็น 0 แต่รายได้มีออกทุกวัน ถ้าเปิดจังหวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มปลอดภัยเดินทางมามาได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับจังหวัดภูเก็ต แต่ก็ต้องถามคนภูเก็ตว่าพร้อมหรือไม่ ในการเติมเลือดให้แก่ภูเก็ต โดยการสร้างภูเก็ตโมเดล ถ้าคนภูเก็ตพร้อมรัฐบาลก็ต้องรีบดำเนินการให้ทันในไตรมาสสุดท้ายของปีที่จะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค.นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...