xs
xsm
sm
md
lg

คนภูเก็ตพร้อมใจลดราคาค่าบริการรถบัส รถตู้ แท็กซี่ ดึงคนมาเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ต ขนส่งภูเก็ต ผู้ประกอบการรถขนส่ง รถตู้ แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง ปรับลดราคาค่าบริการจนถึงสิ้นปี 63

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 อย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการขนส่ง ซึ่งหลายภาคส่วนกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตเพื่อดึงคนไทยมาเที่ยวภูเก็ต ซึ่งสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกคือ เรื่องของภูเก็ตแพง

เพราะฉะนั้นในส่วนของขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมหารือกับในส่วนของผู้ประกอบการที่ให้บริการการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงนโยบายของการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยผลจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการลดราคาค่าค่าบริการ ซึ่งคนเหล่านี้ถือว่าเป็น “ผู้ร่วมฟื้นฟูภูเก็ต”

โดยค่าบริการที่จะมีการลด ประกอบด้วย ลดค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ รถบัสขนาดใหญ่จากเดิมราคา 6,500 บาท เหลือราคา 4,500 บาท รถบัสขนาดกลาง จากเดิมราคา 6,000 บาท เหลือราคา 4,000 บาท รถบัสขนาดเล็กจากเดิมราคา 5,500 บาท เหลือราคา 3,500 บาท รถตู้ลดราคาเหลือ 2,200 บาท (โดยทั้งหมดเป็นอัตราค่าบริการ 10 ชั่วโมงพร้อมคนขับและน้ำมัน) ในส่วนของรถแท็กซี่จะคิดอัตราค่าบริการตามมิเตอร์ ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ตำบลป่าตอง ให้ความร่วมมือลดค่าบริการลง 50% จากเดิม ราคา 40-100 บาท เหลือราคา 20-50 บาท ส่วนรถที่ให้บริการที่สนามบินภูเก็ตก็ได้มีการพูดคุยซึ่งจะลดราคาลง 20%

นายบัญญัติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถแจ้งมาที่สำนักงานขนส่งเพื่อรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะใช้บริการรถต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต โดยมาตรการลดราคาค่าบริการดังกล่าวจะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 63


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...