xs
xsm
sm
md
lg

‘ทีพีไอพีพี’ ขายหุ้นกู้ระดมทุน 1,000 ล้านบาท กว้านซื้อที่ดินเพิ่ม สร้าง “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ทีพีไอพีพีเปิดขายหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท กันไว้ 1,000 ล้านบาท ซื้อที่ดินเพิ่มใน อ.จะนะ จ.สงขลา รองรับโครงการ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ระบุหลายปีที่ผ่านมา ทำสัญญาซื้อขายไว้แล้ว 16,700 ไร่ มูลค่า 13,000 ล้านบาท วางแผนซื้อเพิ่ม-ชำระค่าที่ดินที่เหลืออีก 4,000-5,000 ล้านบาท เผยมีความเสี่ยงหลายข้อ ทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ความล่าช้าโครงการ การคัดค้านจากประชาชน อาจถือที่ดินไว้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเวลานาน

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 จองซื้อและชำระค่าจองซื้อในวันที่ 14 และ 17-18 ส.ค. วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท    


นายภัคพล กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวอายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) มูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือคงที่ (Stable)

“บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรหม้อต้มไอน้ำ (Boilers) เครื่องคัดแยกและแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ ห้องเก็บเชื้อเพลิงขยะ ระบบสายพานลำเลียง และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า/ขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ

ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และพัฒนาโครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (SEZ) ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พ.ค.2562 และมติ ครม. วันที่ 21 ม.ค.2563 เห็นชอบตามแผนพัฒนาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ จ.สงขลา” นายภัคพล กล่าว   

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
ทั้งนี้ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ ระบุว่า มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนซื้อที่ดินในโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ประมาณ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2563

โดยระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินไว้ว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทยอยซื้อที่ดินในโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากบริษัทอาสาจะเป็นผู้พัฒนาโครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กําลังการผลิตขนาด 1,700 เมกะวัตต์ในเฟสที่ 1 และท่าเรือน้ำลึก ซึ่งเป็นโครงการนโยบายเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินประมาณ 16,700 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการจ่ายเงินค่าที่ดินส่วนใหญ่แล้ว และวางแผนที่จะซื้อและชําระค่าที่ดินส่วนที่เหลือในปี 2563-2564 ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวล่วงหน้าอาจจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ ความเสี่ยงจากการคัดค้านจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวอาจใช้เวลานานหลายปี ซึ่งกําหนดเวลาที่ยังไม่แน่นอน อาจทำให้บริษัทต้องถือครองที่ดินไว้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็นระยะเวลานานได้
  Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น