xs
xsm
sm
md
lg

หัวหน้าพูดคุยสันติสุข จชต.ลงรับฟังความคิดเห็นที่ปัตตานี ยันการพูดคุยต้องดำเนินการต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - “พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ” หัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่ จ.ปัตตานี ยืนยันการพูดคุยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (25 ก.ค.) ที่ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/เลขานุการร่วมคณะพูดคุยจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมต่างมีแนวความคิดที่ความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งทางคณะพูดคุยสันติสุข จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับนำไปวิเคราะห์กลั่นกรองให้ตกผลึก และรวบรวมให้เป็นแนวความคิดและความต้องการของภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล สำหรับการพูดคุยที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า แม้ว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง แต่ยังคงมีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้อำนวยความสะดวก ใช้วิธีติดต่อสื่อสารด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการติดต่อพูดคุยกับกลุ่ม BRN ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การพูดคุยต้องหยุดชะงัก ซึ่งในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ยังได้รับสัญญาณจาก BRN ในเชิงบวก ในเรื่องการยุติความรุนแรง ซึ่งได้มีการนำเสนอก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ขณะเดียวกัน ทางเลขาธิการสหประชาชาติ มีแนวคิดว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ควรมีการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อน

ซึ่งรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็นในระดับนโยบายหรือในระดับของพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนได้ทุ่มเททรัพยากร และบุคลากรเข้าทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ดังที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วว่าการแก้ไขปัญหาของทางรัฐบาล และทุกภาคส่วนได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ ที่ร่วมกันในการแก้ปัญหาจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ในขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมของเหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงมาก ซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังประเมินว่าสถานการณ์ที่ลดลงนั้น แท้จริงเกิดจากอะไร อาจจะเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 หรือการประกาศของ BRN หรือประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องให้ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของตัวเองก่อน

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังยืดเยื้อออกไปอีก ก็ต้องมีวิธีการอื่น นอกจากการพูดคุยบนโต๊ะ ซึ่งยืนยันได้ว่าพูดคุยสันติสุขจะไม่หยุดชะงัก เพราะเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งรัฐบาลได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉะนั้น ความต่อเนื่องจึงต้องมีอย่างแน่นอน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...