xs
xsm
sm
md
lg

รองแม่ทัพภาค 4 ลงตรวจการเกณฑ์ทหารวันที่ 2 ใน จ.นราธิวาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงตรวจการเกณฑ์ทหารวันที่ 2 ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

วันนี้ (24 ก.ค.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ พื้นที่ อ.ศรีสาคร และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประจำปี 2563 ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นวันที่ 2 โดยเป็นการคัดเลือกอำเภอศรีสาคร 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต. ซากอ ต.ตะมะยูง ต.ศรีสาคร ต.เชิงคีรี ต.กาหลง ต.ศรีบรรพต ซึ่งมีชายไทยอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ที่ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 403 คน

สำหรับ อ.สุไหงโก-ลก วันนี้เป็นวันแรกของการคัดเลือก โดยแบ่งเป็น 2 ตำบล คือ ต.สุไหงโก-ลก และ ต.ปูโยะ มีผู้ได้รับหมายเรียกจำนวนทั้งสิ้น 449 คน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเดินทางเข้ารับการคัดเลือกอย่างคึกคัก โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมติดตามคณะ

พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ภาพรวมในปีนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ที่ได้รับหมายเรียก และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกทหารจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นผลดีที่ชายไทยได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างดีที่สุด ทุกคนมีความเข้าใจในหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นทหาร รวมถึงความมั่นคงในชีวิตด้วย และขอให้มั่นใจว่าการคัดเลือกทหารปีนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างแน่นอน


นอกจากนี้ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบนโยบาย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการแก่ทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควตาให้แก่ทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และเมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบก

ซึ่งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับ รวดเร็ว มีการคัดกรองโรค และจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น

โดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหาร หรืออาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอ ซึ่งจะมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ก่อน และหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไป คือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย การแยกประเภทบุคคล การวัดขนาดร่างกาย และการจับสลากใบดำใบแดง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...