xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท” องคมนตรี ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา

วันนี้ (17 ก.ค.) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ โรงเรียนบ้านกระอาน และโรงเรียนป่าโอน อ.เทพา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ มีนักเรียน 178 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีบุคลากรทางการศึกษาและครู 20 คน มีแนวทางจัดการเรียนการสอนภายใต้นโยบาย 3 เสาหลัก ประกอบด้วย กองทุนการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 หลังจากเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาตามคุณธรรม อัตลักษณ์ ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม นอกจากนี้ ในด้านของชุมชน โรงเรียนได้ขยายเครือข่ายความดีสู่ผู้ปกครอง โดยกำหนดคุณธรรม ความพอเพียง สามัคคี มีจิตอาสา มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างครู และชุมชน ถือเป็นต้นแบบชุมชนตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ส่วนโรงเรียนบ้านกระอาน อ.เทพา มีนักเรียนทั้งหมด 307 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 คน และมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ มีการจัดสร้างอาคารให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีปัญหาในการเดินทางได้พักอาศัย และกินนอนที่โรงเรียน ซึ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้มีระบบคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย การขยายโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยใช้แปลงนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเอาชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ สะท้อนคุณธรรมของชาวนา

ขณะที่โรงเรียนป่าโอน อ.เทพา มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเช่นกัน โดยมีความโดดเด่น และเป็นเลิศด้านการแข่งขันทักษะต่างๆ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีมาตรการในการป้องกันคัดกรองโรคโควิด-19 ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้อย่างสมดุล

โอกาสนี้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้มอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม พร้อมขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง เน้นสร้างคนดีสู่สังคม เน้นให้นักเรียนต้องมีผลการศึกษาที่ดีควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และที่สำคัญคือการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...