xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาค 4 ถกคณะประสานงานฯ (สล.3) หวังเป็นคนกลางจัดเวทีอุตสาหกรรมจะนะ ร่วมหาทางออกพร้อมกับทุกฝ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - แม่ทัพภาค 4 ร่วมพบปะประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 5 ตั้งประเด็นเร่งด่วนเป็นคนกลางจัดเวทีอุตสาหกรรมจะนะ พร้อมหาข้อยุติเรื่องการเกณฑ์ทหารตรงกับวันฮารีรายอ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องการเปลี่ยนเอกสารภาษามลายูในโรงเรียนตาดีกาให้เป็นภาษาไทย

วันนี้ (15.ก.ค.) ที่ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพบปะประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 5 เพื่อรับทราบสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ตลอดจนข้อเสนอแนะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะประสานงาน 8 กลุ่ม คือ กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชนการสื่อสารและเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม และกลุ่มงานปกครองท้องที่ และท้องถิ่นเข้าร่วม

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมรับฟังการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะประสานงานระดับพื้นที่ และได้ตอบข้อซักถามของผู้ร่วมประชุม โดยได้กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นความจริงเท่านั้นในการแก้ปัญหา ชีวิตพี่น้องประชาชนต้องปลอดภัยต้องได้รับการคุ้มครอง ที่ผ่านมาคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจการแก้ไขปัญหาในชายแดนใต้ ส่งผลให้สถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่มีสัญญาณที่ดีขึ้น เห็นได้จากทุกฝ่ายต้องการยุติความรุุนแรง และมีการพูดคุยผ่านเวทีต่างๆ มากขึ้น เน้นการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบล เพราะเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ โดยสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดคือการปราบปรามยาเสพติด และการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางคณะ สล.3 ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยแจกจ่ายอาหารกว่า 300,000 กล่อง ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิให้การดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติ และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดไปที่ตู้ ปณ.41 โดยไม่ต้องลงชื่อผู้ส่ง ยืนยันแม่ทัพตรวจสอบเอง


โดยประเด็นเร่งด่วนคือ ปัญหาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ อยากให้จัดเวทีมารับฟังความคิดเห็นหาทางออกร่วมกัน ทั้งคนที่คัดค้าน และสนับสนุนต้องมาคุยหารือกัน โดยใช้เวทีของคณะประสานงานระดับพื้นที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจให้ทุกๆ ฝ่าย ถือเป็นทางออกร่วมกันที่ดี ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ก็จะมาร่วมด้วย พร้อมทั้งมีความเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องในพื้นที่เป็นสำคัญ คนนอกไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น คนที่เกี่ยวข้องจริงเท่านั้นจึงควรมาหาทางออก โดยหากมีการสร้างเงื่อนไข หรือใช้ความรุนแรงจะดำเนินการทางกฎหมายทันที ไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐ หรือทางผู้ที่เห็นต่างจากรัฐก็ตาม

ในที่ประชุมคณะทำงาน สล.3 นายมันโซร สาและ ได้เสนอประเด็นกรณีโครงการอุตสาหกรรมจะนะให้เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากการจัดเวทีที่ผ่านมาเป็นการจัดแบบปาหี่ หลอกคนดูทั้งประเทศ ไม่ให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่าย มีการสะท้อนปัญหาที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน มีการเกณฑ์คนให้มารับฟังเป็นหมื่นคน มีการจ่ายเงินรับซองให้ผู้มาร่วม และสนับสนุนยกมือให้ โดยเฉพาะ ศอ.บต. ซึ่งควรเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่เล่นบทบาทครั้งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง เป็นการเอาใจนายทุน และผู้ใหญ่จนไม่ฟังชาวบ้าน

โดยเรื่องนี้ พ.ต.ธิรา แดหวา เลขานุการ ได้กล่าวว่า เวทีนี้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในที่นี้สามารถสะท้อนเสียง และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในกรณีโครงการอุตสาหกรรมจะนะ มีตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ในคณะ สล.3 ยินดีรับการนำข้อเสนอของที่ประชุมให้เป็นตัวกลางจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ทั้งนักวิชาการ ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงแกนนำฝ่ายค้าน และทาง ศอ.บต. มาตั้งเวทีพูดคุยกัน ให้มีการเสนอความต้องการของทั้งสองฝ่าย จนได้ข้อสรุปโดยไม่เกิดความขัดแย้งบานปลาย


นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่โรงเรียนตาดีกา โดยการขอร่วมมือเปลี่ยนเอกสารการเรียนการสอนจากอักษรภาษามลายูเป็นภาษาไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นการทำลายอัตลักษณ์ทางภาษา โดยทางคณะ สล.3 ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นการบิดเบือนข้อมูล ไม่มีข้อเท็จจริง จึงไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย พร้อมเน้นย้ำว่าทุกคนมีสิทธิมีเสียง ให้รักทั้งความเป็นมลายู ความเป็นปัตตานี และรักความเป็นไทย

ส่วนเรื่องที่ทางกองทัพบกได้เลื่อนการเกณฑ์ทหารจากวันที่ 1 เม.ย. มาตรงกับวันฮารีรายอ จนถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ทาง สล.3 ได้ส่งเรื่องให้ทางกองทัพแก้ไข ซึ่งทางกองทัพรับทราบ และได้ทำการขยายวันออกไปแล้ว โดยการดำเนินงานเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ เน้นการเข้าพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อรับฟัง และทำความเข้าใจถึงความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดยครอบคลุม และตอบโจทย์ต่อบริบทสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...