xs
xsm
sm
md
lg

“ไครียะห์” นำยื่นหนังสือถึง “ยูเอ็น” ร้องขอให้ยกเลิกมติ ครม.เปลี่ยนจะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น นำโดย “ไครียะห์ ระหมันยะ” ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ร้องขอให้มีการยกเลิกมติ ครม. เปลี่ยนจะนะเป็นเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรม

วันนี้ (9 ก.ค.) เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดย น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย พร้อมกับอ่านแถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เรื่อง ขอให้คนสงขลา และประชาชนทั่วไปออกมาร่วมกันปกป้องชุมชน และทะเลอำเภอจะนะ

ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ พวกข้าพเจ้าได้แสดงเหตุผลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นว่า โครงการดังกล่าวนี้มีความไม่ชอบธรรมในหลายประการ อย่างเช่น

1.การเริ่มต้นโครงการนี้ได้ใช้อำนาจของรัฐบาล และของ ศอ.บต. ดำเนินการอย่างรวบรัดขั้นตอน โดยเฉพาะการอนุมัติโครงการก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่ได้สนใจกระบวนการมีส่วนร่วมอันแท้จริงของประชาชนในพื้นที่ หากแต่สิ่งที่สร้างขึ้นล้วนเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น

2.เห็นได้ชัดว่าโครงการนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนอย่างออกหน้าออกตาของรัฐบาล และโดยการใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมสภาพการบริหารราชการ และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสมือนต้องการใช้อำนาจพิเศษ และวิธีการพิเศษที่ไม่สนใจขั้นตอนตามกฎหมายปกติดำเนินการในโครงการดังกล่าว ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ แต่กำลังกีดกันไม่ให้คนในจังหวัดสงขลา และคนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้

3.โครงการนี้จะสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง อันรวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ที่จะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเล ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง อันจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะนะ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง


สิ่งที่เกิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันคือ “ความขัดแย้ง” ที่ ศอ.บต. กลายเป็นผู้สร้างขึ้นเอง อันเป็นความผิดปกติขององค์กรนี้ ที่ควรทำหน้าที่จัดการความขัดแย้งให้หมดหายไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพวกเราได้พยายามเสนอทางออกต่อเรื่องนี้แล้วในการขึ้นมายื่นหนังสือถึงรัฐบาล โดยการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ด้วยการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 ครั้งไว้ก่อน แล้วค่อยสร้างกระบวนการใหม่ให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น หากจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป อันรวมถึงการเสนอให้ยุติเวทีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ออกไปก่อน แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ และยังเดินหน้าต่อไป

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ขอประกาศว่าเราจะไม่ยอมรับเวทีดังกล่าวนั้น และจะคัดค้านโครงการนี้ให้ถึงที่สุด พร้อมกันนี้ เราขอเชิญชวนพี่น้องชาวจะนะ ชาวหาดใหญ่ ชาวจังหวัดสงขลา และพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงท่าทีดังกล่าวนี้พร้อมกับเรา ด้วยการประกาศไปร่วมคัดค้านโครงการที่อำเภอจะนะในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นี้ ร่วมกับพวกเราทุกคน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...