xs
xsm
sm
md
lg

ผู้การฯ สงขลาขอกำลังเสริมช่วย รปภ.ในการทําประชาพิจารณ์โครงการ “จะนะเมืองต้นแบบฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผบก.ภ.จว.สงขลา ส่งหนังสือขอกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ให้มาเป็น รปภ.และอำนวยความสะดวกในการจัดทําประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่โรงเรียนจะนะวิทยา ในวันที่ 11 ก.ค.63

จากกรณีที่ ศอ.บต.ได้มีการจัดทําประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 ก.ค.2563 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ล่าสุด พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา ได้ส่งหนังสือราชการถึง ผบช.ภ.9 ผบก.สส.ภ.9 ผบก.ศฝร.ภ.9 ผบก.อก.ภ.9 ผบก.ภ.จว.ตรัง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ผบก.ภ.จว.สตูล และ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เพื่อขอกำลังเสริมให้เป็น รปภ.และอำนวยความสะดวกขณะจัดทําประชาพิจารณ์ในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีใจความว่า

ด้วย ศอ.บต.ได้มีการจัดทําประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 ก.ค.2563 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อให้การ รปภ. และอํานวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรับการสนับสนุนกําลัง กคฝ.ภ.จว.ตรัง พัทลุง ปัตตานี ภ.จว.ละ 1 กองร้อย โดยมอบหมายให้ รอง ผบก. ที่รับผิดชอบ กคฝ.ภ.จว.ละ 1 นาย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค.2563 โดยให้รายงานตัวต่อ พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1825-6577 ในวันที่ 4 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา รายละเอียดดังนี้

1.การแต่งกายชุด เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว
2.ให้จัดเตรียมเครื่องแบบชุด คฝ. หมวกเบเรต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจําตัว และเครื่องนอน สําหรับพักค้างคืน 3 คืน ห้ามพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาด
3.ข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ร้อย รอง ผบ.ร้อย ผบ.มว. รอง ผบ.มว. ผบ.หมู่ และ รอง ผบ.หมู่ นําวิทยุสื่อสาร พร้อมนกหวีดใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
4.ให้ท่านจัดยานพาหนะสําหรับการเดินทางของข้าราชการตํารวจ กคฝ. (รถบัส หรือ รถยนต์ตู้ของทางราชการ และรถยนต์ 191 จํานวน 4 คัน ) มิให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
5.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับใช้ในภารกิจ กคฝ. ภ.จว.ละ 1 กองร้อย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์

ขอรับการสนับสนุนข้าราชการตํารวจเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ จํานวน 6 นาย ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ค.2563 ดังนี้
1.พ.ต.ท.นาถพล บุญสนิท รอง ผกก.ป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง
2.พ.ต.ท.สินชัย พาบับพา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล
3.พ.ต.ท.นพดล ดิเรกวัฒนสาร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
4.พ.ต.ท.พนอ กรอบรัมย์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9
5.พ.ต.ต.ชาตรี ชุ่มเย็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 รรท.ผบ.ฝปค.ศฝร.ภ.9
6.ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ บุญโยม รอง สวป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง

ขอรับการสนับสนุนชุดอาวุธและอุปกรณ์พิเศษ (S.W.A.T) บก.สส.ภ.9 จํานวน 1 ชป. พร้อมยานพาหนะและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครื่องขยายเสียงและพลขับ รายงานตัว ต่อ พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร ผกก.สภ.จะนะ จว.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-7297-3140 ในวันที่ 8 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. ณ สภ.จะนะ อ.จะนะ จว.สงขลา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...