xs
xsm
sm
md
lg

ยก "ปัตตานีโมเดล" นำร่องรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ หวังให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับจังหวัดปัตตานี และองค์การอนามัยโลก ยก "ปัตตานีโมเดล" นำร่องรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษวงฎ์ ผวจ.ปัตตานี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ดร.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมแถลงการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับใน จ.ปัตตานี

นายสาธิต กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ หรือ New normal medical services เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน โดยนำร่องที่จังหวัดปัดตานี มีเป้าหมาย คือ (1) ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (2 P Safety) เช่น การผ่าตัดวิถีใหม่การแพทย์ฉุกเฉินวิธีใหม่ การทำทันตกรรมปลอดภัย (2) การลดความแออัดนั้น 2 กลวิธีคือ จัดระบบการบริการใหม่ เริ่มนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มควบคุมได้ดี พบแพทย์ครั้งเว้นครั้ง โดยเลือกว่ามาที่โรงพยาบาลหรือผ่านระบบการรักษาทางไกล (telemedicine)


2.กลุ่มควบคุมได้ปานกลางที่มีปัญหาแต่ไม่รุนแรง มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครั้งเว้นครั้ง และมี อสม.ไปเยี่ยมบ้านทั้งกลุ่มควบคุมได้ดีและปานกลางสามารถรับยาผ่านช่องทางด่วนในรอบที่ไม่ต้องพบแพทย์ได้ และ 3.กลุ่มที่ควบคุมได้ไม่ดี ยังมีปัญหารุนแรงต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง และมี อสม.เยี่ยมบ้าน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยบริหารจัดการคัดกรองและลดผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล และ (3) เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยจะขยายการดำเนินงานไปยังระดับภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ จ.ปัตตานี มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงที่ต้องเผชิญต่อสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลด้วยการนำระบบบริหารจัดการการให้บริการทางการแพทย์ (Model Implementation) ตั้งแต่การคัดกรอง จัดคิวผู้มารับบริการ เพื่อลดความแออัด รวมถึงการให้บริการห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

นพ.ธเรศ กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังวิถีใหม่ ที่เคาะประตูบ้านเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการติดตาม ทั้งยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการประเมินตัวเองของผู้ป่วยผ่านระบบ ไอที โปรแกรม แอปพลิเคชัน ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบคัดกรอง นัดหมาย และจัดคิวรักษาอย่างเป็นระบบได้ต่อไป ถือว่าเป็นแนวการทำงานภายใต้ระบบการแพทย์วิถีใหม่อย่างเป็นระบบร่วมกัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...