xs
xsm
sm
md
lg

ม.ทักษิณเปิดรับสมัครงานตามโครงการเยียวยา 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเฟส 2 โครงการ “เยียวยาผู้ว่างงานสู้ภัยโควิด” รับ 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน จาก 3 จังหวัด สงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19

วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รอง ผวจ.สงขลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงเกี่ยวกับ “โครงการเยียวยาผู้ว่างงานสู้ภัยโควิด” รับ 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน

นางสุรียพรรณ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้มีงานทำ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง อว. โดยการดำเนินงานระยะ 1 เมื่อเดือน พ.ค.2563 และมีระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน เป้าหมายการจ้างงาน 9,710 อัตรา

รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับคัดเลือกจากกระทรวง อว.ให้เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการ “อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยได้รับการอนุมัติให้จ้างงานประชาชน จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 166 ตำบล อัตราค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิ.ย. ประกาศผลในวันที่ 28 มิ.ย.2563 โดยรับจำนวน 996 อัตรา สำหรับคุณสมบัติเป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช และต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th โดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 ทางระบบออนไลน์ หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน สอบถามได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840 และ 08-8760-1006


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...