xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงาน “วันทะเลโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ภายใต้ชื่องาน “Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร” ประจำปี 2563

วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เขตเทศบาลนครสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “วันทะเลโลก (World Oceans Day)” ภายใต้ชื่องาน “Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร” ประจำปี 2563 โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันทะเลโลก ประจำปี 2563 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญของโลก เนื่องจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติกทำให้ติดระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างมาก สำหรับการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้ชื่องาน “Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร” เพื่อหวังกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล และมีความสำคัญอย่างแท้จริงได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเล รวมไปถึงชายหาดด้วยสองมือ และหนึ่งใจของเรา ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันทะเลโลกในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ หวังว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทะเลจะสวยงาม สะอาด เป็นที่ชื่นชอบ และชื่นชมของนักท่องเที่ยว


ด้าน นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ในนามผู้จัดงานวันทะเลโลก กล่าวว่า “วันทะเลโลก” หรือ Word Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรมร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้อง และรักษาทะเลเพื่ออนุชนรุ่นหลัง

ปัจจุบัน ทะเลในหลายแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลาย และเกิดการสูญพันธุ์ขึ้น ส่งผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือการหักพังของปะการังจากการที่นักท่องเที่ยวเดิน หรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมแนวปะการัง และพบว่าขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องมือ และเรือประมงตลอดจนส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญของทะเล จึงได้จัดงานวันทะเลโลก เพื่อให้ทุกคนถือเอาวันทะเลโลกเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การปล่อยทุ่นกักขยะลอยน้ำ การจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) จำนวน 3 ล้านตัว กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 59 ตัว บริเวณแหลมสมิหลา และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...