xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายประชาชนใน 3 ตำบลของ อ.จะนะ เข้ายื่นหนังสือแถลงการณ์การพัฒนาถึงนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายประชาชนใน 3 ตำบลของ อ.จะนะ จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือแถลงการณ์การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการ “เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตถึงนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่หน้าตึกศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน และ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการ “เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่มีประชาชนองค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายวิชาการ มีเจตนาที่ดี และได้แสดงออกถึงความห่วงใย บางส่วนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย และคัดค้านการพัฒนาในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และมีการแสดงออกผ่านสื่อสารมวลชนหลายช่องทาง ทั้งนี้ เนื้อหาที่สื่อสารไปถึงผู้รับสารอาจจะสื่อสารไม่ครบถ้วน บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง และอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดของประชาชนทั้งในพื้นที่ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย


ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนขอเรียกร้องให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายวิชาการที่ต้องการร่วมพัฒนาได้ประสานงานกับเครือข่ายประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกัน ก่อนที่จะเสนอข้อมูลต่างๆ จากความไม่รู้ ความมีอคติ หรือจะเป็นผลทางการเมือง สร้างความเข้าใจที่ผิด ทางเครือข่ายประชาชนมีความยินดี มีความเป็นกลางที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นตลอดเวลา ยอมรับ และไม่หนีการพบปะพูดคุย

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการพัฒนา ต้องการการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ธรรมนูญประชาชน กองทุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาอาชีพ และรายได้ของประชาชน บนฐานภูมิปัญญา และอาชีพดั้งเดิม ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกคน เข้ามาร่วมกันคิด และหาทางแก้ไข
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...