xs
xsm
sm
md
lg

“กป.อพช.” จี้ยกเลิกเวทีปาหี่ของ “ศอ.บต.” และหันมาฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “กป.อพช.” ร่อนแถลงการณ์จี้ยกเลิกเวทีปาหี่ของ “ศอ.บต.” และหันมาฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ทั่วถึง และรอบด้าน

วันนี้ (13 พ.ค.) แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เรื่อง ยกเลิกเวทีปาหี่ของ ศอ.บต. และหันมาฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ทั่วถึง และรอบด้าน

การอนุมัติให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอจะนะ ภายใต้โครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ปลายรัฐบาลประยุทธ์ 1 (ยุค คสช.) เป็นการอนุมัติหลักการของโครงการตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. โดยเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ตำบล คือตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จำนวน 16,753 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ซึ่งมีการจำแนกการใช้พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม 6 ประเภท คือ 1.พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก 2.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา 3.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือ 5.พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า 6.พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด จนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนราธิวาส ได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวน 18,680 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลมอบหมายให้ ศอ.บต.เป็นผู้รับผิดชอบ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ศอ.บต. พยายามเร่งรัดกระบวนการดำเนินโครงการจนมีความผิดปกติในหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการอ้างว่าโครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะนะนั้น ได้มีข้อโต้แย้งจากประชาชนในพื้นที่ เพราะด้วยข้อเท็จจริงแล้วต่างรับรู้กันดีว่า การรวบรวมรายชื่อประชาชนก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องชอบธรรมในวิธีการ โดยกลุ่มชาวบ้านได้ทำหนังสือสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปแล้วในระหว่างนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ ศอ.บต.ได้ทบทวนวิธีการดำเนินงาน


ความพยายามที่จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ของ ศอ.บต. กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก แสดงถึงความไม่เข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของอิสลาม และไม่สนใจต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด จึงยังความสงสัยต่อวิธีการทำงานของ ศอ.บต.ว่ามีความเข้าใจต่อข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนี้หรือไม่ และยิ่งชวนสงสัยต่อไปว่า ข้อมูลประกอบการตัดสินใจโครงการทั้งหมดที่ ศอ.บต. ได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้วนั้น มีความถูกต้องชอบธรรมเพียงใด ด้วยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณและพื้นที่จำนวนมหาศาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งสภาพแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ไม่ใช่แค่ชุมชน 3 ตำบลของอำเภอจะนะเท่านั้น แต่รวมถึงชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนทั่วไปอีกหลายอำเภอในจังหวัดสงขลาด้วย ซึ่ง ศอ.บต. ไม่ได้มีการจัดเวทีให้คนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน จึงเสนอให้รัฐบาลยุติทุกการดำเนินการของโครงการเมืองต้นแบบฯ จะนะ ภายใต้อำนาจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงเวทีที่กำลังจะจัดในระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 นี้ด้วย และขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดต่อเรื่องนี้ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทั้งจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 13 พฤษภาคม 2563


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...